Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Združenie V7 rokovalo so štátnym tajomníkom

V piatok 4. septembra 2020 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uskutočnilo rokovanie rektorov  Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV). Rokovanie malo dve…

Informácia pre študentov ubytovaných v Študentskom domove UVLF v Košiciach

Každý študent študujúci v slovenskom a anglickom jazyku je povinný v deň ubytovania v Študentských domovoch UVLF predložiť čestné vyhlásenie nie staršie ako 3 dni (príloha č. 3 príkazu rektorky č. 9/2020). Čestné vyhlásenie študent predkladá…


Sledujte špeciálny univerzitný portál o COVID-19

Aktuálne informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prináša nový internetový portál http://covid-19.uvlf.sk Rektorka UVLF Jana Mojžišová uložila príkazom…Bzdochy ľudí neštípu, iba ich obťažujú

Vo viacerých mestách na Slovensku sa objavili vo väčšom množstve bzdochy. Smradľavý hmyz sa dostáva do bytov a obťažuje ľudí. Ako však vysvetľuje prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD. z Katedry epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho…

Začiatok akademického roka sa nebude posúvať

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  nesúhlasí s návrhom ministra školstva posunúť začiatok zimného semestra na 28. septembra a žiada ministra ponechať rozhodnutie o začiatku akademického roka v  kompetencii jednotlivých…
Štátny tajomník Paulis: Evidentne ste o krok vpred

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis absolvoval dvojdňovú návštevu východného Slovenska. Jej cieľom bolo stretnutie s predstaviteľmi vysokých škôl, ktoré tu pôsobia. V utorok 14. júla ho na pôde…

Prezidentka Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 14. júla 2020 vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Je medzi nimi aj doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., v odbore: infekčné a parazitárne choroby zvierat. Vymenúvacie dekréty im odovzdala za…

Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu a je pripravený slúžiť vedcom

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal fungovať experimentálny zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratórnych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade…

Oznam Ústavu parazitológie

Ústav parazitológie oznamuje, že v čase povinného čerpania dovolenky, t.j. od 20.7. 2020 – do 16.8. 2020 nebudeme realizovať vyšetrenia vzoriek na prítomnosť parazitov Ďakujeme za pochopenie Ústav parazitológie


Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase povinného čerpania dovolenky, t.j. od 13.7. 2020 – do 16.8. 2020 nebudú na ústave realizované pitevné ani cytologické vyšetrenia. Spracovanie a hodnotenie vzoriek na histologické vyšetrenia…

Akreditačná agentúra schválila štandardy

Vo štvrtok 2. júla 2020 výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a…

Vyhlásenie Združenia výskumných a technických univerzít V7 k diskusii o návrhu plošného preverovania záverečných prác

Ako rektori Združenia výskumných a technických univerzít (V7) si uvedomujeme význam a hodnotu kvality vysokoškolského vzdelania a zároveň, že je potrebná transparentnosť a dôslednosť procesov vedúcich k udeľovaniu akademických titulov.  Vždy sme…

UVLF a Nord universitet opäť spoločne reagujú na problém globálnych zmien

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú…