Loading...

Oznamy

Prezidentka vymenovala vládu odborníkov

Prezidentka vymenovala vládu odborníkov

15.05.2023   Neprehliadnite

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok 15. mája 2023 vymenovala vládu odborníkov na čele s Ľudovítom Ódorom. Vicepremiérkou zodpovednou za plán obnovy a využívanie eurofondov sa stala Lívia Vašáková. Na post ministra financií nastúpil Michal Horváth. Kreslo ministra obrany obsadil Martin Sklenár. Novým ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí je Miroslav Wlachovský. Ministrom vnútra je Ivan Šimko. Za ministra hospodárstva prezidentka vymenovala Petra Dovhuna. Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa stal Jozef Bíreš. Novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je Peter Balík. Ministerstvo dopravy prevezme Pavol Lančarič. Za ministra zdravotníctva prezidentka vymenovala Michala Palkoviča. Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu sa stal Daniel Bútora. Novou ministerkou kultúry je Silvia Hroncová. Ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny sa stala Soňa Gaborčáková. Ministerstvo spravodlivosti povedie Jana Dubovcová. Miesto ministra životného prostredia obsadil Milan Chrenko.

Prezidentka od vlády očakáva čo najlepší a najpragmatickejší výkon.

     
Foto: TASR / https://www.facebook.com/minagri.sr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povedie Jozef Bíreš. Narodil sa 7. marca 1956 v Banskej Bystrici, v rokoch 1971 – 1975 absolvoval štúdium na Strednej veterinárnej škole v Košiciach-Barci. V roku 1981 ukončil štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, smer všeobecné veterinárne lekárstvo.
Skúsenosti získaval v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach, v Akreditovanom klinickom skúšobnom laboratóriu na Univerzite veterinárskeho lekárstva, v Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici či vo Výskumnom ústave veterinárnej medicíny v Košiciach. Od roku 1998 je profesorom v odbore veterinárneho lekárstva. V roku 2003 ho minister pôdohospodárstva SR vymenoval za ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Túto funkciu vykonával do roku 2007. V roku 2007 sa do funkcie vrátil a pôsobí v nej až do súčasnosti. Verejnosti je známy z prípadov kontrol kvality zahraničných mäsových výrobkov, kontrol dvojakej kvality potravín či aktuálnych kontrol na prítomnosť pesticídov v obilí dovážanom z Ukrajiny.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš sa bude okrem iného podľa vlastných slov zaoberať cenami potravín či dovozom ukrajinských komodít.

Tu nájdete odpočet činnosti ministra Vlčana od nástupu do funkcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR povedie Daniel Bútora. Narodil sa v roku 1967 v Bratislave. Jeho rodičia Michal Bútora a Zora Bútorová boli osobnosťami slovenskej sociológie. V čase pádu komunistického režimu prerušil štúdium vedeckých informácií a knihovníctva, aby sa zapojil do študentského hnutia. Neskôr sa presťahoval do Prahy, kde vyštudoval americké štúdiá a pracoval ako redaktor, následne riaditeľ slovenského vysielania Rádia Slobodná Európa. Ako poradca ministra školstva Jána Horeckého a spolupracovník tímu plánu obnovy je spojený s viacerými iniciatívami v oblasti regionálneho školstva. Bol riaditeľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré je účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Založil program Akadémia riaditeľov na podporu súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl. Stál aj pri zrode programu Teach for Slovakia. Ako lektor a kouč spolupracoval s manažérmi a manažérkami veľkých súkromných spoločností.  
Minister školstva Daniel Bútora by rád nadviazal na dobre rozbehnuté veci svojho predchodcu Jána Horeckého. Školský systém podľa neho potrebuje predvídateľnosť a stabilitu. Spomenul tiež kurikulárnu reformu a súvisiace zmeny. Zamerať sa chce i na témy generačnej komunity, segregácie či koncepčné dokumenty.

Ministerstvo zdravotníctva SR povedie Michal Palkovič. Vyštudoval všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. V Univerzitnej nemocnici v Bratislave stále pôsobí ako bioptický histopatológ. Má skúsenosti v zdravotníckom manažmente. Ako lekár vykonávajúci pitvy začínal v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb. Osemnásť rokov pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa podieľal na odhalení a riešení kauzy nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi a zrealizoval aj projekty elektronizácie. V období pandémie ochorenia COVID-19 bol členom Národného klinického krízového tímu ministerstva zdravotníctva za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo. Od marca 2023 bol štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR.
Minister zdravotníctva Michal Palkovič chce pokračovať v realizácii projektov z plánu obnovy či zaviesť nový platobný mechanizmus pre nemocnice - DRG systém. Dôraz bude klásť i na optimalizáciu siete nemocníc či zdravotných základných služieb. Poukázal tiež na potrebu dodržiavania rozpočtovej vyhlášky.

Zdroj: www.teraz.sk