Loading...

Oznamy

Slávnostná inaugurácia rektora

Slávnostná inaugurácia rektora

27.03.2023   Neprehliadnite

V utorok 28. marca 2023 o 11. hodine sa v aule UVLF v pavilóne č. 34 uskutoční slávnostná inaugurácia rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na akademickú slávnosť dostali pozvanie akademickí hodnostári zo slovenských i zahraničných vysokých škôl, predstavitelia štátnej správy, samosprávy a ďalšch zložiek verejného života. 

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27. októbra 2022 zvolil v tajnom hlasovaní za rektora univerzity na funkčné obdobie 2023 – 2027 prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD. Prezidentka republiky Zuzana Čaputová ho 26. januára 2023 vymenovala za rektora s účinnosťou od 1. februára 2023. Slávnostná inaugurácia so všetkými poctami je súčasťou akademických obradov. Zároveň preberú insígnie aj piati prorektori.

Živé vysielanie zo slávnostnej inaugurácie rektora a prorektorov UVLF v Košiciach.