Loading...

Oznamy

Anketa o najlepšieho pedagóga

Anketa o najlepšieho pedagóga

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje
anketu o „Najlepšieho pedagóga UVLF v Košiciach za akademický rok 2022/2023“.

Na základe doterajšieho štúdia napíšte meno odborného asistenta, docenta, profesora,
o ktorom si myslíte, že Vás ako pedagóg oslovil
a presvedčil o svojom pedagogickom majstrovstve.

Anonymný dotazník môžete vyplniť v AIS v termíne od 6. do 17. marca 2023.