Loading...

Oznamy

Prezidentka vymenovala nového rektora UVLF

Prezidentka vymenovala nového rektora UVLF

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. januára 2023 v priestoroch Prezidentského paláca štyroch rektorov vysokých škôl. Je medzi nimi aj rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Jeho funkčné obdobie sa začne 1. februára 2023 a potrvá do 31. januára 2027.

Peter Kónya povedie Prešovskú univerzitu v Prešove, rektorom Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bude Peter Lošonczi.a Ferdinand Daňo bude naďalej rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

     
Foto: FB Zuzana Čaputová

Ako uviedla Tlačová agentúry SR, hlava štátu vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom uviedla, že tento okamih pre nich predstavuje povzbudenie, motiváciu, ale je to aj moment zodpovednosti, ktorú im vložili svojou voľbou predstavitelia akademických senátov. Čaputová podotkla, že traja z vymenovaných rektorov už majú skúsenosť s pôsobením vo vedení vysokej školy. Ďalšie funkčné obdobie podľa nej pre novovymenovaných rektorov znamená príležitosť pokračovať v začatej práci a v naplnení ich zámerov.

„Vaše vymenovanie sa odohráva na prahu nového roka, s ktorým sa spájajú mnohé očakávania. Všetci si prajeme, aby tento rok priniesol viac nádeje a optimizmu v porovnaní s predošlými mesiacmi," povedala prezidentka. Zároveň si je podľa hlavy štátu potrebné uvedomiť, že nás čaká aj mnoho problémov a ťažkostí, s ktorými sa bude potrebné vyrovnať. „Musíme predovšetkým rátať s pokračujúcou ekonomickou záťažou, ktorá bude doliehať aj na vaše vysoké školy v podobe vyšších cien energií, ale aj celkového zdražovania tovarov a služieb. Očakávam však, že si s týmito, ako aj ďalšími výzvami poradíte," povedala Čaputová. Ako doplnila, už aj preto, že sa neustále potvrdzuje, aké dôležité je, aby problémom dnešného sveta čelila spoločnosť vzdelaná, rozhľadená, schopná kultivovane a kompetentne diskutovať a presadzovať kvalifikované riešenie, teda spoločnosť, ktorej členov pripravujú do života práve vysoké školy.

          
Foto TASR Jaroslav Novák / www.korzar.sk

Jozefa Nagya zvolil za kandidáta na rektora Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo štvrtok 27. októbra 2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí,

Prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., je absolventom Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (dnešnej UVLF), kde začal pôsobiť hneď po ukončení štúdia na Katedre hygieny a technológie potravín. Bol vedúcim Ústavu hygieny a technológie mäsa. V súčasnosti ako pedagóg pôsobí na Katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín a od roku 2015 bol aj prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. V roku 2008 bol inaugurovaný za profesora v odbore hygiena potravín.