Loading...

Oznamy

Vyberte si študijný program, ktorý naplní vaše predstavy

Vyberte si študijný program, ktorý naplní vaše predstavy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje vo štvrtok 26. januára 2023 od 9.30 hod. priamo na svojich pracoviskách a v areáli univerzity Deň otvorených dverí UVLF. Záujemcovia o štúdium si budú môcť na vlastné oči obzrieť to, čo ich najviac zaujíma a pýtať sa pedagógov, študentov i pracovníčok študijného oddelenia. 

Ak sú vaše predstavy o študijných programoch na UVLF zatiaľ iba hmlisté, skúste si prečítať, na čo sú jednotlivé študijné programy zamerané a kde sa môžete uplatniť, ak ich úspešne absolvujete.

V akademickom roku 2023/24 budete môcť študovať tieto študijné programy:

   Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – Bc.
(3-ročné štúdium v dennej forme a 4-ročné v externej forme):

     

         

Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia – MVDr.
(6-ročné doktorské štúdium v dennej forme):

     

Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr.
(5-ročné magisterské štúdium v dennej forme):

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr.
(2-ročné štúdium v dennej a 3-ročné v externej forme):