Loading...

Oznamy

University Spartacus po prvýkrát v súboji, na ľade aj hráč UVLF

Pozývame vás na úvodný zápas nového univerzitného hokejového tímu University Spartacus. Prvý zápas nového ročníka Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) odohrajú v utorok 25. októbra 2022 o 19.30 hod v Crow arene na Kavečianskej ceste, vstup…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. novembra 2022 o 10.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr.…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme (okrem ŠP TaKP a ŠP PaOZ) štúdia a garantom predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 21. októbra 2022 udeľujem rektorské voľno…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 14. 10. 2022.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 14. 10. 2022 sa budú obedy vydávať od 11:00 do 13:00 hod. z dôvodu prípravy cateringu na "Hubertovu jazdu" Gastromila s.r.o.

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 20. 09. 2022

13.10.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule UVLF…

Jazdci na koňoch oslávia Huberta a pozdravia centrum Košíc

Záver jazdeckej a poľovníckej sezóny každý rok predznamenáva slávnostná Hubertova jazda. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice ju pripravujú na piatok 14. októbra 2022. Hubertova jazda vzdá česť…

Pridajte sa k nám, aby sme mali krajšiu a zelenšiu univerzitu

Zelená univerzita = Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pozýva na prvú spoločnú akciu v novom akademickom roku, ktorú organizuje Klub IVSA (Medzinárodné združenie veterinárnych študentov) s podporou partnerov.  Pridajte…

Prerušenie pedagogického procesu - Hubertova jazda 2022

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 14. októbra 2022 prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu slávnostného zahájenia Hubertovej…


Kvapka krvi – Pusťme si žilou

Zachráňte život - darujte krv! Po troch rokoch je tradičné podujatie - KVAPKA KRVI späť. Spolok košických študentov farmácie v spolupráci s košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby pripravuje akciu „Kvapka krvi – Pusťme si žilou“ v stredu…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 21. októbra 2022 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia DF, bezpečnosť krmív a potravín DF a vzťah človek – zviera a jeho…

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvy:  na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom…

Oznam firmy Gastromila

Vážení stravníci, Doba výdaja (Komenského, Podhradová): Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Hlavné jedlo B je možné objednať na aktuálny deň od 8:00 do 13:45 hod. Typ pizze sa nahlasuje pri výdaji po priložení karty na snímač. …

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., Dip. ECBHM,

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 19. októbra 2022 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška…Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 22. septembra 2022 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby a miesta výdaja jedál

Vážení stravníci, od 20. 09. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Od 22. 09. 2022 sa budú obedy na Komenského vydávať v Pavilóne P14 v zamestnaneckej časti (vchod na…