Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.

15.06.2021   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 30. júna 2021 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška doc…

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín – pracovisko patologická anatómia oznamuje, že od 14.06.2021 do odvolania nebudú z dôvodu sťahovania realizované cytologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie


Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Tomáš Csank, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 23. júna 2021 o 13.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr.…


Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - PharmDr. Mgr. Štefánia Laca Megyesi

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat PharmDr. Mgr. Štefánie Laca Megyesi Dizertačná práca: …

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál

OD 3.5.2021 Budeme vydávať balené obedy z dôvodu rekonštrukcie jedálne do odvolania  vo vestibule pavilonu č.34 /hlavný vchod do P34/ OD 11,00 hod. – DO 13,30 hod. Obedy si môžete objednať do 8,00hod. Ak máte pizzu do 8,00hod.…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 29. 04. 2021

22.04.2021   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 19. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 13.00 hod prezenčne v aule univerzity …

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

22.04.2021   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie MVDr. Noemy Gajdoš Kmecovej Dizertačná práca: …

Zamestnanecké maily - ZMENA PRIHLASOVANIA!!!

22.04.2021   Oznamy zamestnancom
Všetkým zamestnancom, v piatok 16. 4. 2021 po 16:00 hod. začne migrácia všetkých zamestnaneckých mailov na cloudové úložisko MS Office 365. Vzhľadom na veľkosť a počet jednotlivých mailových schránok môže tento proces prebiehať až do nedele…

Udelenie rektorského voľna - 63. ročníka ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 28. apríla 2021 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania sa 63. ročníka študentskej…

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SSPLPV má uzávierku 31. mája

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy (SSPLPV) pri Slovenskej akadémii vied vyhlásila 8. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2020. Do súťaže môže…


Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

09.04.2021   Oznamy zamestnancom
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. apríla 2021 o 9.00 hod. sa uskutoční online formou verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Petra Popelku, PhD., z Katedry hygieny, technológie…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Bohumil Bielik

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe infekčné choroby zvierat MVDr. Bohumila Bielika Dizertačná práca: Modulácia črevnej…

Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. apríla 2021 o 9.00 hod. sa uskutoční formou online verejná habilitačná prednáška a verejná obhajoba habilitačnej práce MVDr. Ľuboša Korytára, PhD.,…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Informácia pre zahraničných študentov:  v súvislosti s prebiehajúcim Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021 si Vás dovoľujeme  informovať, že ščítať sa, sú povinní okrem štátnych občanov Slovenskej republiky aj občania Európskej únie a…

Informácia o dištančnej forme štúdia do konca LS

Všetkým študentom a učiteľom, vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a sledovaním aktuálneho vývoja nákazovej situácie súvisiaceho so šírením infekcie COVID-19 Vám oznamujeme, že výučba bude prebiehať dištančnou…

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým garantom predmetov a študentom UVLF v Košiciach, že na dni 1. apríla a 6. apríla 2021 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …