Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

19. apríla 2023 o 9.30 hod.

sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD.,

z Katedry mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach, na tému: „Imunitný systém včiel a možnosti jeho modulácie“ a o 10.30 hod. inauguračné pokračovanie v odbore habilitačného a inauguračného konania imunológia.

Členovia vedeckej rady, členovia inauguračnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k inauguračnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku.