Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 22.03.2023 o 14.00 hodine sa v pavilóne č. 10 katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, koná dizertačná skúška

MVDr. Zuzany Hanzelovej

v študijnom programe hygiena potravín na tému: „Antibiotická rezistencia technologicky nežiaducich baktérií pri výrobe syrov“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 30.03.2023 o 9.00 hodine sa v seminárnej miestnosti katedry mikrobiológie a imunológie, (pavilón č. 3), koná dizertačná skúška

MVDr. Natálie Šurín Hudákovej

v študijnom programe mikrobiológia na tému: „Orálne baktérie produkujúce bioaktívne látky a ich význam v prevencii ochorení zubov“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 30.03.2023 o 14.00 hodine sa v knižnici kliniky prežúvavcov v pavilóne č. 17 / 1. poschodie, koná dizertačná skúška

MVDr. Veroniky Glembovej

v študijnom programe vnútorné choroby zvierat na tému: „Využitie bielkovín krvného séra v diagnostike ochorení zvierat“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 30.03.2023 o 14.30 hodine sa v knižnici kliniky prežúvavcov v pavilóne č. 17 / 1. poschodie, koná dizertačná skúška

MVDr. Lukáša Kunaya

v študijnom programe vnútorné choroby zvierat na tému: „Nové možnosti terapie chronických gastropatií a enteropatií u malých zvierat“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 30.03.2023 o 15.00 hodine sa v knižnici kliniky prežúvavcov v pavilóne č. 17 / 1. poschodie, koná dizertačná skúška

MVDr. Andrey Paprnákovej

v študijnom programe vnútorné choroby zvierat na tému: „Klinický význam osteochondrálnych fragmentov sponkového kĺbu koní“.