Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum klinických zručností

Centrum klinických zručností predstavuje jedinečné pracovisko, ktoré poskytuje študentom širšie možnosti získavať praktické zručnosti. Úlohou centra je rozšírenie možností získavania praktických zručností s použitím makiet a modelových pacientov ešte predtým, než sú v priamej výučbe použité živé zvieratá, minimalizácia bolesti ošetrovaných zvierat vďaka zručnostiam získaným na maketách a modelových pacientoch. Umožňuje precvičovanie praktických klinických schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné v ich budúcej profesii, znižovanie stresu zvieraťa zo zákroku a študenta z nedostatočnej zručnosti. Vybavenie centra modelmi umožní nácvik viacerých praktických metód ako anesteziológia, aseptická manipulácia so základným materiálom, aseptická príprava na chirurgické zákroky, podávanie infúzií, zavedenie intravenózneho katétra, obväzová technika, oftalmologické vyšetrenia, techniky šitia, RTG a USG vyšetrenia, ošetrenia zubov a pod. Cieľom centra je výučba a tréning zručností očakávaných od nového absolventa veterinárnej medicíny.

Kontatky

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Vargová Gabriela, MVDr., PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -