Loading...

Organizačná štruktúra

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach zabezpečuje špecializovanú zbierku listinných, literárnych a materiálnych exponátov súvisiacich s históriou a vývojom veterinárskeho lekárstva.

Múzeum a jeho exponáty sú využívané aj pre výučbu predmetov zameraných históriu veterinárnej medicíny a históriu UVLF v Košiciach.