Loading...

Organizačná štruktúra

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici je prevádzkované pre potreby Školského poľnohospodárskeho pre potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý je zároveň využívaný pre pedagogický proces zabezpečujúci realizáciu praktickej výučby predmetov z oblasti hygieny produkcie potravín.