Loading...

ŠP rodinný farmár

Študijný program Rodinný farmár

 • Členovia komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu „Rodinný farmár“
  • doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF
  • prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., prednosta, Klinika koní, UVLF
  • doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF
  • MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
  • Ing. Marián Kohút, predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných farmárov
  • Ing. Slavomír Reľovský, Zväz chovateľov oviec a kôz, riaditeľ správneho úseku
  • prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., vedúci katedry, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
  • MVDr. Patrik Keľo, Keľo a synovia s.r.o.
  • MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre vzdelávanie
  • Maroš Kostičák, študent 5. ročníka ŠP hygiena potravín
 • Návrh pracoviska na vytvorenie nového študijného programu - list
 • Zápisnice zo zasadnutí komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu „Rodinný farmár“ (30. 06. 2020, 11. 09. 2020, 23. 10. 2020, 06. 11. 2020)
 • Opisy študijných programov (DFŠ SJ, EFŠ SJ)
 • Zainteresované strany - Žiadosť o vyjadrenieVyjadrenie SZARF
 • Zainteresované strany - Žiadosť o vyjadrenieVyjadrenie ZCHOK
 • Vnútorné hodnotiace správy (VHS ŠP rodinný farmár DFŠVHS ŠP rodinný farmár EFŠ)
 • Návrh nového študijného programu rektorke - list
 • Žiadosť o schválenie na AK UVLF