Loading...

Hodnotenie kvality študijných programov

Členovia Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach:

 • doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD., UVLF
 • PharmDr. Danica Bošanská,
 • prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 • MVDr. Martin Mihály, PhD.
 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 • MVDr. Anna Ondová
 • Ing. Róbert Schréter, PhD., UVLF
 • prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., UVLF
 • Marianna Kovaľová, študentka 3. ročník ŠP farmácia
 • Júlia Margočová, študentka 3. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
 • doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Činnosť Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach:

 • 11. 02. 2021 – 1. zasadnutie (zápisnica)
 • 12. 02. 2021 – rektorka žiada AK UVLF o posúdenie a schválenie ŠP welfare
 • 24. 02. 2021 – rektorka žiada AK UVLF o posúdenie a schválenie ŠP rodinný farmár a ŠP veterinárna sestra
 • 26. 02. 2021 – 2. zasadnutie - hodnotenie návrhu ŠP welfare a ochrana zvierat, AK UVLF žiada prípravnú komisiu o doplnenie niektorých informácií, AK UVLF schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku AK UVLF (zápisnica)
 • 05. 03. 2021 – 3. zasadnutie – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP welfare a ochrana zvierat a návrh ŠP rodinný farmár (zápisnica)
 • 10. 03. 2021 – 4. zasadnutie – AK UVLF prerokovala návrh ŠP veterinárna sestra a požiadala prípravnú komisiu o doplnenie niektorých informácií, resp. o ich opravu (zápisnica)
 • 15. 03. 2021 – 5. zasadnutie – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP veterinárna sestra (zápisnica)
 • 16. 03. 2021 – rektorka žiada AK UVLF o schválenie úpravy ŠP pre 3. stupeň vzdelávania – veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
 • 17. 03. 2021 – predsedníčka AK UVLF určuje program 6. zasadnutia AK UVLF (program)
 • 23. 03. 2021 – 6. zasadnutie – AK UVLF posúdila materiál návrhu úpravy ŠP veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia s následnými procesnými úkonmi (zápisnica)
 • 30. 03. 2021 – 7. zasadnutie – AK UVLF schvaľuje Návrh úpravy študijného programu pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania uskutočňovaného v dennej a externej forme v slovenskom a anglickom jazyku Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia (zápisnica)

Hodnotené študijné programy:

Výročné správy o kvalite UVLF v Košiciach: