Loading...

Hodnotenie kvality študijných programov

Členovia Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach:

 • doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD., UVLF
 • PharmDr. Danica Bošanská,
 • prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 • MVDr. Martin Mihály, PhD.
 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 • MVDr. Anna Ondová
 • Ing. Róbert Schréter, PhD., UVLF
 • prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., UVLF
 • Marianna Kovaľová, študentka 3. ročník ŠP farmácia
 • Júlia Margočová, študentka 3. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
 • doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Činnosť Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach v súvislosti so ŠP rodinný farmár:

Hodnotený študijný program:

Výročné správy o kvalite UVLF v Košiciach: