Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam firmy Gastromila - Doba výdaja jedál

OD 21.10.2020 sa budú OBJEDNÁVAŤ VŠETKY OBEDY AJ Rezeň, zemiaky, šalát Syr, hranolky, tatárska omáčka Pizza -  nahlásiť na základe ponuky (Ak nebude nahlásená pizza podľa ponuky, bude pizza CAPRI) LEN DO 8,00 HOD. VŠETKY OBEDY BUDEME…


Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín, pracovisko patologická anatómia oznamuje, že v čase od 21. 12. 2020 do 08.01.2021 nebude prijímať ani vyhodnocovať vzorky na cytologické ani histologické vyšetrenia. Príjem tiel uhynutých zvierat bude …

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

V období od 21.12.2020 do 11.01.2021 na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia (budova P2) nebudeme z objektívnych dôvodov vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Kliniky koní

Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime. Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.

Usmernenie k ďalšiemu priebehu výučby v mesiacoch december 2020 – január 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasný vývoj ohľadne infekcie COVID-19 v Slovenskej republike a na UVLF v Košiciach, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, by sme Vás chceli touto cestou informovať o…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 17. 12. 2020

10.12.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2020 (štvrtok) o 11.00 hod. prezenčne v aule univerzity…

Vyhlásenie odborárov troch košických univerzít ku vzniku novej alternatívnej platformy slovenských rektoriek a rektorov

Rada Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Technickej univerzity Košice (TUKE), Rada  Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

03.12.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. decembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška…

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021 Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať…


Vyhraj knihu – vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, dňa 5.11.2020 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektorky prof. MVDr. Zity…

Seminár doktorandov ako videokonferencia

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa vo štvrtok 12. novembra začal 15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov je v tomto roku presunutá do online…

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Parazitologické vyšetrenia sa od 10.11. do 18.11.2020 nebudú vykonávať. Ďakujeme za pochopenie.

Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko

Akademické senáty slovenských univerzít a vysokých škôl reprezentujúce záujmy akademickej obce predkladajú nasledovné spoločné stanovisko k Národnému integrovanému reformnému plánu Moderné a úspešné Slovensko. Hlboko kriticky vnímame…


Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva - sledujte live stream diskusie

Komora pre medicínske právo - Medius, .týždeň a SloMSA-Slovak Medical Students'Association pokračuje v diskusiách o aktuálnych problémoch. Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických…Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 5. 11. 2020

29.10.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 5. novembra 2020 (štvrtok) o 13.00 hod. prezenčne v aule univerzity …