Loading...

Oznamy

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zriaďovateľom  Neinvestičného fondu UVLF, ktorý je prijímateľom 2 % z dane za rok 2023. 

Zámerom univerzity je využiť získané finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnych podmienok praktického vzdelávania domácich ale i zahraničných študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v rámci študijných programov, ktoré ponúkame na našej univerzite. Účelom fondu je podpora praktického vzdelávania domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných UVLF ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania. Ďalej je to aj podpora záujmových aktivít domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov.

Snažíme sa získať finančnú podporu od rôznych vedeckých, pedagogických, výskumných ustanovizní doma i v zahraničí, od obcí, zo štátneho rozpočtu, ako aj z radov podnikateľských subjektov i fyzických osôb. Za finančnú podporu Vám vopred ďakujeme.

V prípade, že máte záujem poskytnúť 2 % z dane za rok 2023 nášmu Neinvestičnému fondu UVLF, využite príslušné tlačivo vrátane informácie o postupe pri jeho vyplnení.  

2% z dane - zamestnanci _2023
2% z dane - partneri _2023
Vyhlasenie o poukázaní  2% z dane za rok 2023

Obálku adresovanú daňovému úradu pre náš neinvestičný fond  môžete doručiť aj  do podateľne univerzity,  resp. obálku vhodiť  do poštovej schránky č. 3 v pavilóne č. 11.

Ďakujeme Vám za podporu
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektor UVLF a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., predsedníčka Správneju rady NF UVLF