Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Perspektívy aplikácie aktuálne vyvíjaných biomateriálov pre kožné a osteochondrálne defekty

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zorganizovali vedecké podujatie…

Klinika malých zvierat bude vo štvrtok zatvorená

Upozorňujeme všetkých majiteľov a chovateľov, že KLINIKA MALÝCH ZVIERAT v Univerzitnej veterinárnej nemocnici v Košiciach bude vo štvrtok 9. júna 2022 počas pracovného dňa ZATVORENÁ. Starostlivosť o všetky hospitalizované zvieratá bude…Venujte 2 % z dane za rok 2021 Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zriaďovateľom  Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý je prijímateľom 2 % z dane za rok 2021. V prípade, že máte záujem poskytnúť 2 %…

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým garantom predmetov a študentom UVLF v Košiciach, že na dni 14. a 19. apríla 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez…Deň otvorených dverí UVLF - splňte si svoj sen!

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi…

Podmienky vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenska

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR informuje o upravených podmienkach vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Organizované presuny spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie SR Oznamovací…

Všetko aktuálne k vstupu na územie SR/EÚ so spoločenskými zvieratami

Štátna veterinárna a potravinová správa SR reaguje na aktuálnu situáciu a na svojej stránke podrobne informuje o možnostiach pre utečencov priniesť si svojich domácich miláčikov, keď urýchlene odchádzajú z Ukrajiny. Obsahuje aj informácie pre…

Podpora ukrajinským študentom a ich rodinám

02.03.2022   Neprehliadnite
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyjadruje svoju solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom pri zvládnutí tejto ťažkej situácie. Ako prejav podpory sa univerzita rozhodla poskytnúť našim…Odsudzujeme násilie, vyjadrujeme solidaritu, sme pripravení pomáhať

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odmieta agresiu, odsudzuje násilie a v duchu hodnôt humanizmu a dodržiavania ľudských práv vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom. UVLF Je pripravená pomôcť ukrajinským študentom i…

Stanovisko UVLF v Košiciach k výzve RVŠ SR

18.02.2022   Neprehliadnite
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len „UVLF“) v Košiciach ako orgán akademickej samosprávy podporuje výzvu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatú dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa s tvrdeniami…

AKTUALIZÁCIA USMERNENIA k forme výučby v letnom semestri

Na základe prehodnotenia aktuálnej pandemickej situácie v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom na Slovensku Vám oznamujeme, že prezenčná výučba všetkých študentov vo všetkých študijných programoch v letnom semestri ak. roku 2021/2022 začne…

Robíme všetko pre vysokú kvalitu vedomostí a zručností

15.02.2022   Neprehliadnite
Rozsah, obsah a úroveň vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ostávajú zachované. Univerzita vyvíja maximálne úsilie, aby poskytla študentom vysokú kvalitu teoretických i praktických vedomostí a zručností. …