Loading...

Oznamy

Skvelá správa - UVLF je ôsmy najlepší verejný obstarávateľ za rok 2022

Skvelá správa - UVLF je ôsmy najlepší verejný obstarávateľ za rok 2022

V rebríčku Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2022 sa v segmente univerzít a vysokých škôl dostala na čelo opäť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, keď získala hodnotenie A+ s konečným počtom 86,39 bodov! V celkovom hodnotení to znamená ôsme miesto zo 4400 hodnotených subjektov. Naša univerzita tak výrazne postúpila z vlaňajšieho 27. miesta v celkovom hodnotení medzi desiatku najlepších.

Univerzita získala certifikát s hodnotením VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Portál TRANSPAREX ho udelil za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach a získali nadpriemerné hodnotenie A+, ktoré prináleží z celkového počtu 4400 posudzovaných subjektov len 236 verejným obstarávateľom. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX. prevádzkuje.

Tu nájdete celý rebríček  Zodpovedný obstarávateľ za rok 2022, ktorý je rozdelený aj do jednotlivých kategórií.

„Som veľmi hrdý, že našej univerzite sa podarilo obhájiť prvenstvo medzi vysokými školami a postúpiť medzi do prvej desiatky aj v celkovom hodnotení všetkých posudzovaných subjektov. Byť na ôsmej priečke medzi 4400 organizáciami a inštitúciami je pre nás mimoriadne povzbudzujúce. Za toto ocenenie treba poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie univerzity v očiach občanov a celého Slovenska,“ skonštatoval rektor UVLF Jozef Nagy. Ako dodal, veľkú úlohu zohráva využívanie elektronického systému v procesoch zadávania zákaziek. Jeho cieľom je transparentná, efektívna a hospodárna tvorba zmluvných vzťahov pre potreby univerzity.

Kvalitu obstarávania ovplyvňuje celý súbor faktorov, ktoré sa týkajú administratívnej náročnosti procesov, odbornej úrovne zamestnancov, efektívnosti manažmentu univerzity a užívateľskej prístupnosti nástrojov verejného obstarávania. Zamestnanci oddelenia verejného obstarávania zvyšujú úroveň komunikácie so žiadateľom a nastavujú tak proces verejného obstarávania do vyhovujúceho časového a materiálneho rámca. Kvestor univerzity Róbert Schréter zdôraznil, že všetci musia len oceniť, ak nastavenie procesov prináša výsledky aj v podobe vysokého postavenia v rebríčku zodpovedných obstarávateľov. „Máme vysoké požiadavky na odbornosť a profesionalitu zamestnancov pri komunikácii so žiadateľmi, dodávateľmi, poskytovateľmi prostriedkov z fondov EÚ, štátnymi a verejnými inštitúciami. Pochopili sme, že pri takom množstve zmien legislatívneho i procesného charakteru je jednou z hlavných úloh oddelenia stabilizácia personálnej základne a zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu zamestnancov. Odborný a kariérny rozvoj zamestnancov je kľúčový faktor. Pracovníci oddelenia musia poznať nielen procesy a postupy verejného obstarávania, ale musia byť aj odborníkmi na veterinárnu a ekonomickú problematiku, stavby, technickú problematiku, hmotné a procesné právo a zároveň je ich úlohou prehlbovanie komunikačných a manažérskych schopností.“

Transparex_rebricek     Transparex_rebricek

„Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku sme hodnotili 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. TRANSPAREX. tento rok zaradil do hodnotenia aj kultúrne inštitúcie a organizácie sociálneho zabezpečenia,“ uviedol predseda predstavenstva ProWise, a.s. TRASPAREX Matúš Džuppa. „Za tím projektu TRANSPAREX vám chceme vyjadriť uznanie za dobré výsledky v oblasti verejného obstarávania a veríme, že na procesy verejného obstarávania budete dohliadať a neustále ich skvalitňovať aj v ďalších rokoch.“

Transparex_rebricek

Tu nájdete aj rozhovor s Matúšom Džuppom na blogu portálu TRANSPAREX., v ktorom nájdete viac informácií ohľadne rebríčka a ocenených verejných obstarávateľov.