Loading...

Oznamy

Rozsiahla rekonštrukcia ciest v areáli UVLF. Prosíme o ohľaduplnosť!

Rozsiahla rekonštrukcia ciest v areáli UVLF. Prosíme o ohľaduplnosť!

V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Komenského ulici sa od pondelka 21. augusta 2023 začína s rozsiahlou rekonštrukciou cestných komunikácií. Z toho dôvodu bude dočasne zrušený prejazd, prechod a parkovanie vozidiel vo veľkej časti areálu po vjazde z Komenského ulice. Upozorňujeme verejnosť a klientov Univerzitnej veterinárnej nemocnice, aby počas rekonštrukčných prác využívali vjazd z Hlinkovej ulice.  

V prvej etape bude uzavretá plocha A, ktorá má cca 3150 m2. Na komunikáciách sa bude frézovať starý asfalt, vytrhávať obrubníky, robiť výškové úpravy vstupov a vpustov a osádzať nové obrubníky. Zároveň sa počas opravy budú pod cestou ukladať do chráničiek všetky káble, ktoré sú tu v zemi uložené. V záverečnej fáze bude položený nový asfaltový povrch. Práce na prvej etape by mali trvať približne mesiac. Po jej skončení bude nasledovať druhá etapa na ploche B, ktorá má cca 1150 m2 s identickým rozsahom prác. Budú trvať ďalšie dva týždne. Práce bude realizovať ING VRC s. r. o.

V súvislosti s  rekonštrukciou cestných komunikácií v areáli UVLF prosíme zamestnancov i návštevníkov, aby rešpektovali zmeny v dopravnom značení platné od 21. augusta 2023. Pohyb po areáli bude zložitejší, doterajší systém jednosmeriek sa zmení, preto na niektorých miestach nebude vôbec možné parkovať. Odporúčame využiť parkovacie miesta označené na obrázku, resp. ak to nie je nevyhnutné, neparkovať v areáli vôbec a využiť mestskú hromadnú dopravu. „Komunikácie v univerzitnom areáli sú už dlho vo veľmi zlom technickom stave. Podarilo sa nám v rozpočte vyčleniť peniaze na ich rekonštrukciu a veríme, že krátkodobý diskomfort dokážeme všetci s ohľaduplnosťou zvládnuť. Protihodnotou budú bezpečné cesty, ktoré poslúžia mnoho ďalších rokov. Prosím preto všetkých o trpezlivosť a ústretovosť,“ hovorí rektor UVLF Jozef Nagy.

Vstupná rampa pri autodoprave (P 20) po vstupe z Hlinkovej ulice okolo farmaceutického pavilónu bude do ukončenia prác otvorená, aby sa zabezpečila dostupnosť ku klinikám a parkovacím miestam pri pavilónoch P 17, P 32 a P 33. Zároveň všetkých zamestnancov prosíme, aby boli ohľaduplní a neblokovali prístup ku kontajnerom, ktoré sú odstavené pri P 29.