Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam študijného oddelenia

Vážená akademická obec, dovoľujem si Vám oznámiť, že v dňoch 4., 5.  6.  a 10. júna 2019 sa uskutočnia na univerzite prijímacie konania na akademický rok 2019/2020 a z toho dôvodu bude študijné oddelenie v uvedenom období zatvorené. V súrnych…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 3. 6. 2019.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 3. 6. 2019 sa budú obedy vydávať len na Komenského. Gastromila s.r.o.

Výsledky volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach

OZNÁMENIE o výsledkoch volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF  v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb do…

Voľby do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Rady a Revíznej komisie ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, dňa 27. 5. 2019 (pondelok) v čase od 9:00 – 14:00 hod. sa v…


Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 9. 5. 2019

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2019 (štvrtok) o 12.30 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…


Udelenie rektorského voľna - 62. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 24. apríla 2019 prerušujem vyučovací proces bez nutnosti náhrady neabsolvovanej výučby pre všetkých študentov a doktorandov UVLF v Košiciach študujúcich v slovenskom a…

Energia verejnosti pre vtáky!

V týchto dňoch sa v rámci projektu „LIFE Energia“, na ktorom sa ako partner podieľa aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, spúšťa celoplošná on-line anketa pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“. Aj verejnosť má teraz možnosť…


Pomôžte sociálne slabým rodinám

UVLF v Košiciach pre rodiny s deťmi v núdzi - zbierka pre Charity shop Košice  (OZ S nami druhým) Zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre prebiehajúci projekt „ŠUNKÁČIK“. Predmetom darovania môžu byť: trvanlivé potraviny –…


Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce.


Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 18. apríla a 23. apríla 2019 udeľujem rektorské voľno študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu…


Udelenie rektorského voľna - Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 25. marca 2019 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 3. 2019

15.03.2019   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 7.riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ján Bílek, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. marca 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jána…

Výsledky súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach VÍŤAZNÝ SLOGAN:  UVLF - široko ďaleko jediní, za zdravie zvierat i krajiny UVMP -…