Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Mária Vargová, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Mária Vargová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

7. februára 2024 o 10.00 hod.

sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška 

MVDr. Márie Vargovej, PhD.,

odbornej asistentky z Katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat UVLF v Košiciach, na tému: "Dezinfekcia v súvislosti s prevenciou a redukciou mikrobiálnej záťaže prostredia" a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Význam hygienických opatrení pri kontrole mikrobiálnej kontaminácie prostredia" v odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena chovu zvierat a životné prostredie.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.