Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Vladimír Hisira, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Vladimír Hisira, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

21. februára 2024 o 13.00 hod.

sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška 

MVDr. Vladimíra Hisiru, PhD.,

odborného asistenta z Kliniky prežúvavcov Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach, na tému: "Bovinné mastitídy – diagnostika, terapia a prevencia v súčasnosti" a o 14.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Hodnotenie rizikových faktorov a farmových metód detekcie bovinných mastitíd" v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.