Loading...

Oznamy


Informácia o zmene formy výučby

Vážení vedúci pracovísk, Vážení garanti predmetov, oznamujeme Vám, že v čase od 17. 10. 2023 predbežne do 3. 11. 2023 (maximálne) z dôvodu technických problémov s kúrením prechádza denná a externá forma výučba do on-line priestoru. Výučba…

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 17. 10. 2023

Pozývam Vás na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2023 (utorok) o 13:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…


Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia, že na deň 13. októbra 2023 udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej…


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 26. 09. 2023

Vážení stravníci, výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Pri balenej strave: cena za obal z Gastromily…

Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 21. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Udelenie rektorského voľna - Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku vrátane doktorandského štúdia (bez náhrady…


Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 07. 09. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 07. 09. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v zamestnaneckej časti jedálne. Gastromila s.r.o.

Oznam Referátu pre doktorandské štúdium

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 22. 08. – 28. 08. 2023 bude Referát pre doktorandské štúdium zatvorený z dôvodu prípravy a konania obhajob dizertačných prác. V tomto období prosím obmedzte svoju komunikáciu výhradne na emailovú formu.…

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 08. 2023

Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. 8. 2023 (štvrtok) o 13:00 hod v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…


Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Projekt B-THENET, ktorý skúma včelárstvo v rámci EÚ, oznamuje spustenie komplexného dotazníkového prieskumu zameraného na získanie cenných informácií o spotrebiteľských návykoch Európanov týkajúcich sa spotreby medu a ich názoroch na moderné a…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Martiny Pettenello Dizertačná práca: Echocardiographic…KVL pozýva na ďalší tatranský štít

24.07.2023   Oznamy zamestnancom
Komora veterinárnych lekárov SR pozýva v sobotu 2. septembra 2023 na XV. ročník „Výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty“. Tohtoročným cieľom je Bystrá (2248 m. n. m.) v Západných Tatrách. 

KVL pozýva na MOTO-vet-TOUR 2023

21.07.2023   Oznamy zamestnancom
Komora veterinárnych lekárov SR pripravuje od 25. do 27. augusta 2023 prvý ročník podujatia pre veterinárov - motorkárov MOTO-vet-TOUR 2023.