Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál

Od 26.10.2020 je OBJEDNÁVANIE VŠETKÝCH OBEDOV LEN DO 8:00 HOD. (vrátane Hlavného jedla B)  Rezeň, zemiaky, šalát Syr, hranolky, tatárska omáčka Pizza -  nahlásiť na základe ponuky (ak nebude nahlásená pizza…

Výzva na obsadenie pracovných miest – postdoktorandov na projekty DSV

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu na obsadenie 6 pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov – postdoktorandov na dobu 3 rokov pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s…

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 – 2027 (online)

24.09.2020   Oznamy zamestnancom
Vo štvrtok 29. októbra 2020 sa uskutoční online podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Dozviete sa viac o štruktúre programu, súčastiach jednotlivých pilierov, aj o…

Video návody pre učiteľov - prednášky cez MS Teams

20.09.2020   Oznamy zamestnancom
Výučba v 6. roku štúdia v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku začína 2. 9. 2020 prednáškami výhradne dištančnou formou do 11. 9. 2020. Následná bloková výučba bude prebiehať prezenčnou formou podľa…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 24. 09. 2020

17.09.2020   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 …

Vyskúšajte svoje jazykové schopnosti v LingvaKvíze

Vyskúšajte svoje schopnosti v interaktívnom vedomostnom a súťažnom kvíze LingvaKvíz (https://kviz.lingvafest.sk/), ktorý preverí bystrosť Slovákov v témach spojených s cudzími jazykmi na celonárodnej úrovni. LingvaKvíz odštartuje 25. septembra…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Levkut, PhD.

07.09.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. septembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška…

Oznam firmy Gastromila - Doba výdaja jedál

Vážení stravníci, v jedálni na Komenského 73 sa budú obedy do 18.9.2020 vydávať: OD 11,00 HOD. – DO 13,30 HOD. Prajeme dobrú chuť.


Sledujte špeciálny univerzitný portál o COVID-19

Aktuálne informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prináša nový internetový portál http://covid-19.uvlf.sk Rektorka UVLF Jana Mojžišová uložila príkazom…

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach na roky 2020-2022 Vážení absolventi doktorandského štúdia, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr.…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Kristína Huňáková

21.08.2020   Oznamy zamestnancom
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat MVDr. Kristíny Huňákovej Dizertačná práca: …


Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu a je pripravený slúžiť vedcom

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal fungovať experimentálny zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratórnych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade…