Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 06. 02. 2023

Vážení stravníci, Od 06. 02. 2023 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Obedy (Hlavné jedlo A a…

Zmena doby a miesta výdaja jedál - 9.2. a 10.2.2023

Vážení stravníci, dňa 09. 02. 2023 bude výdaj obedov na Komenského len do 13:30 hod. Z dôvodu prípravy maškarného plesu sa budú dňa 10. 02. 2023 vydávať obedy na Komenského v čase od 11:00 do 12:30 hod. len v zamestnaneckej časti jedálne. …

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

V zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 6 Štatútu Správnej rady UVLF  sa dňa 30.01.2023  (pondelok) v čase  od 13.00 hod.…

Profesor Ján Pleva s cenou Medicus Veterinarius 2023

Verejné ocenenie Medicus Veterinarius 2023 je už v rukách 94-ročného profesora Jána Plevu. Keďže sa nemohol osobne zúčastniť na odovzávaní verejných ocenení určených popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy,…

Pozývame na maškarný ples

25.01.2023   Oznamy zamestnancom
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v spolupráci s vedením univerzity usporiada III. maškarný ples, ktorý sa uskutoční v piatok 10. februára 2023 so začiatkom o 18.00 hod. v jedálni UVLF. Ples je určený pre zamestnancov UVLF. Zlosovateľné vstupenky v hodnote…

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 01. 02. 2023

25.01.2023   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 1. februára 2023 (streda) o 9:00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 19. januára 2023 o 13.00 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška Mgr.…

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 19. 01. 2023

12.01.2023   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 19. januára 2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 10. 01. 2023 do 31. 01. 2023

Vážení stravníci,  Od 27. 12. 2022 do 31. 01. 2023 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Komenského: Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 14:00 hod. Podhradová: ZATVORENÉ Objednávanie pre daný deň (Hlavné jedlo B1, B2, B3, B4,…

Zoznam kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

05.01.2023   Oznamy zamestnancom
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH Ing. Tadeusz Frackowiak JUDr. Dušan Gažovský Ing. Stanislav Hreha, PhD. Ing. Marek Kubovčík MVDr. Boleslav Lešo, PhD. MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA MUDr.…

Oznam Študijneho oddelenia

Oznam študijného oddelenia Všetkým študentom, zamestnancom a širokej verejnosti prajeme pekné vianočné sviatky a prvé dni v novom roku prežité v kruhu našich najbližších. Aj zamestnanci študijného oddelenia plánujú tráviť tieto dni so svojimi…

Pokojné sviatky, veľa zdravia, radosti a pohody pod Vaše strechy

Všetkým študentkám a študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnankyniam a zamestnancom, priaznivcom, podporovateľom, priateľom a všetkým milovníkom prírody a živého tvorstva želáme pokojné Vianoce. Prežime ich v zdraví, medzi ľuďmi, na…

Oznam Katedry morfologických disciplín

Katedra morfologických disciplín oznamuje, že v čase od 19.12.2022 – 9.01.2023 nebudú na pracovisku patologická anatómia vykonávané pitvy tiel uhynutých zvierat. Za pochopenie ďakujeme

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje, že v dňoch od 21.12.2022 do 09.01.2023 nebudú realizované parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

XVII. ročník Seminára doktorandov, venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu

Ako to už býva v jesenných mesiacoch zvykom, aj v tomto roku sa v dňoch 10. – 11. novembra 2022 uskutočnil 17. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov sa v tomto roku, po dvoch…


Oznam Študijneho oddelenia - ukončenie mobilnej androidovej aplikácie AIS

Všetkým študentom,  Od 7. 12. 2022 nebude k dispozícií mobilná androidová aplikácia AIS. Nahrádza ju nové responzívne rozhranie AIS2, ktoré si viete upraviť a prispôsobiť na svoj typ telefónu, tabletu alebo notebooku. Ďakujeme za…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál

Vážení stravníci, od 06. 12. 2022 sa budú obedy vydávať aj v jedálni v ŠD1-Cesta pod Hradovou 11. UVLF-Komenského 73 a ŠD1-Cesta pod Hradovou 11: Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 14:00 hod. Hlavné jedlo B (rezeň, syr, pizza) je možné…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Eva Bino

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Evy Bino Dizertačná práca: Animálne baktérie,…