Loading...

Organizačná štruktúra

VEDENIE UVLF V KOŠICIACH


Dr. h. c. prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.

REKTORKA
sekretariat@uvlf.sk

MVDr. Martin TOMKO, PhD.

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE
martin.tomko@uvlf.sk

prof. MVDr. Juraj PISTL, PhD.

PROREKTOR PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
juraj.pistl@uvlf.sk

prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

PROREKTOR PRE ROZVOJ ŠKOLY A HODNOTENIE KVALITY
jozef.nagy@uvlf.sk

prof. MVDr. Zita FAIXOVÁ, PhD.

PROREKTORKA PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A INTERNACIONALIZÁCIU
zita.faixova@uvlf.sk

prof. MVDr. Alexandra TRBOLOVÁ, PhD.

PROREKTORKA PRE KLINICKÚ ČINNOSŤ A STYK S PRAXOU
alexandra.trbolova@uvlf.sk

Ing. Róbert SCHRÉTER, PhD.

KVESTOR
robert.schreter@uvlf.sk