Loading...

Organizačná štruktúra

Referát pre mobility

Referát pre mobility:

  • organizačne zabezpečuje prípravu, priebeh a realizáciu štúdia študentov v rámci mobilít a vykonáva všetky činnosti s tým súvisiace,
  • slúži ako kontaktný a poradný orgán pre študentov v otázkach ich štúdia v rámci mobilít ako aj pobytu v zahraničí,
  • vyhotovuje návrhy dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi,
  • v rámci mobilitných programov aktívne vyhľadáva kontakty, vedie evidenciu zahraničných stykov a platných medzinárodných zmlúv univerzity s partnermi v zahraničí,
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.
Úradné hodiny počas obdobia od 16. augusta do 14. júla
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
12.30 - 14.30
Štvrtok
12.30 - 14.30
Piatok
9.00 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
Úradné hodiny počas obdobia od 15. júla do 15. augusta
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
8:30 - 11:00
Štvrtok
zatvorené
Piatok
9.00 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené

Kontakty

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Segurado Benito Mario +421917171108 mario.segurado@uvlf.sk -