Loading...

Organizačná štruktúra

Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou

Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou zabezpečuje organizáciu a riadenie činnosti prorektora a administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou danej oblasti pôsobenia.