Loading...

Organizačná štruktúra

Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou

Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou zabezpečuje organizáciu a riadenie činnosti prorektora a administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou danej oblasti pôsobenia.

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Fuchs Jakub, MVDr., PhD. - jakub.fuchs@uvlf.sk -