Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Pedagogická činnosť

Bezpečnosť krmív a potravín (1. stupeň):
 • Informatika
 • Legislatíva potravín a krmív
 • Manažérska etika
 • Manažment potravinárskych podnikov
 • Sanitácia pri výrobe krmív a potravín
 • Základy ekológie
 • Základy ekonomiky
 • Základy podnikania
Kynológia (1. stupeň):
 • Etika v kynológii
 • Etológia a poruchy správania sa psov
 • Hygiena chovu psov
 • Odborná stáž - Právne predpisy v praxi
 • Základy podnikania
 • Základy práva pre kynológov
Veterinárna sestra (1. stupeň):
 • Ekonomika a manažment v praxi
 • Etológia a poruchy správania sa zvierat
 • Hygiena chovu spoločenských zvierat a welfare
 • Legislatíva vo veterinárnej praxi
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (1. stupeň):
 • Etológia a domestifikácia zvierat
 • Fyzioterapia
 • Hygiena chovu zvierat
 • Odborná prax
 • Poruchy správania zvierat
 • Prax – chov zvierat
 • Právne základy pre prácu so zvieratami
 • Ustajňovacie systémy
 • Výpočtová technika a informačné zdroje
 • Základy ekológie
 • Základy podnikania
 • Základy práva v oblasti canisterapie a hipoterapie
 • Zvieratá a etika
Trh a kvalita potravín (2. stupeň):
 • Voda v potravinárstve
Pohoda a ochrana zvierat (2. stupeň):
 • Dogfitnes
 • Fyzioterapia zvierat
 • Hygiena chovu produkčných zvierat
 • Komunikačné zručnosti a médiá
 • Ochrana životného prostredia pri chove zvierat
 • Pohoda a etológia produkčných zvierat
 • Pohoda a etológia spoločenských zvierat I.
 • Pohoda a etológia spoločenských zvierat II.
 • Pohoda zvierat v agroturistike
 • Právne úpravy ochrany  zvierat
 • Prax v oblasti ochrany zvierat a pohody
 • Špeciálne metódy rehabilitácie zvierat
 • Základy podnikania
Farmácia (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení
 • Základy ekológie
Všeobecné veterinárske lekárstvo (spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Ekonomika
 • Etológia zvierat
 • História veterinárnej medicíny
 • Hygiena chovu zvierat a welfare
 • Odborná prax – súkromní veterinárni lekári
 • Odborná prax - ŠVPÚ
 • Poruchy správania sa domových zvierat
 • Profesijná etika
 • Verejné veterinárske lekárstvo
 • Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo
 • Základy ekológie
 • Základy práva pre veterinárnych medikov
Hygiena potravín(spájajúci 1. a 2. stupeň):
 • Ekonomika
 • Etológia zvierat
 • História UVLF v Košiciach
 • Hygiena chovu zvierat a welfare
 • Nákazlivé choroby – ochrana životného prostredia a verejného zdravia
 • Odborná prax – súkromní veterinárni lekári
 • Odborná prax - ŠVPÚ
 • Profesijná etika
 • Správne konanie procesné
 • Verejné veterinárske lekárstvo
 • Veterinárna etológia
 • Veterinárska etika
 • Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo
 • Základy ekológie
 • Základy práva pre veterinárnych medikov
 • Základy účtovníctva a finančného riadenia
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie (3. stupeň):
 • Ekológia a ochrana životného prostredia
 • Hygiena chovu zvierat a welfare
 • Odpady z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
 • Veterinárna etológia
Infekčné choroby zvierat (3. stupeň):
 • Verejné a súdne veterinárske lekárstvo
 • Ekológia a ochrana životného prostredia