Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Pedagogická činnosť

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Ekonomika
 • Etológia zvierat
 • História veterinárnej medicíny
 • Hygiena chovu zvierat a welfare
 • Nákazlivé choroby – ochrana životného prostredia a verejného zdravia
 • Poruchy správania sa domových zvierat
 • Profesijná etika
 • Verejné veterinárske lekárstvo
 • Veterinárska legislatíva
 • Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo
 • Základy ekológie
 • Základy práva pre veterinárnych medikov
Hygiena potravín:
 • Ekonomika a manažment
 • História UVLF v Košiciach
 • Hygiena chovu zvierat a welfare
 • Nákazlivé choroby – ochrana životného prostredia a verejného zdravia
 • Verejné veterinárske lekárstvo
 • Veterinárna etológia
 • Veterinárska etika
 • Základy ekológie
 • Základy práva pre veterinárnych medikov
Farmácia:
 • Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení
 • Základy ekológie
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Legislatíva potravín a krmív
 • Manažérska etika
 • Manažment poľnohospodárskych podnikov
 • Sanitácia pri výrobe krmív a potravín
 • Základy ekológie
 • Základy ekonomiky
Kynológia:
 • Etika v kynológii
 • Etológia a poruchy správania sa psov
 • Hygiena chovu psov
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii:
 • Etológia a domestifikácia zvierat
 • Fyzioterapia
 • Hygiena chovu zvierat
 • Poruchy správania zvierat
 • Ustajňovacie systémy
 • Základy ekológie
 • Zvieratá a etika
Trh a kvalita potravín:
 • Voda v potravinárstve