Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Doktorandi

Pracovisko hygieny zvierat a životného prostredia

 • Mgr. Nikola Dančová
 • MVDr. Ingrid Mindžaková (MD)
 • MVDr. Eva Šubová (MD)

Pracovisko súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

 • Ing. Nicol Beregszásziová
 • Ing. Imrich Kašelák (prerušené štúdium)
 • JUDr. Jana Pajtášová
 • Ing. Ľubomír Timko
 • Ing. Lenka Tomečková

Pracovisko aplikovanej etológie a profesijnej etiky

 • MVDr. Barbara Peťková
 • Ing. Veronika Simanová
 • MVDr. Dávid Vajányi (prerušené štúdium)