Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Doktorandi

Pracovisko hygieny zvierat a životného prostredia

 • Mgr. Nikola Dančová
 • MVDr. Ingrid Mindžaková (MD)
 • MVDr. Eva Šubová (prerušené štúdium)

Pracovisko súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

 • MVDr. Romana Bielik
 • • Ing. Nicol Beregszásziová
 • MVDr. Libuša Bodnárová
 • Ing. Imrich Kašelák
 • Ing. Jozef Kremeň
 • MVDr. Monika Lelláková
 • MVDr. Soňa Obžerová
 • Ing. Lenka Tomečková

Pracovisko aplikovanej etológie a profesijnej etiky

 • Mgr. Martin Florian
 • MVDr. Barbara Peťková
 • MVDr. Dávid Vajányi (prerušené štúdium)