Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Korim Peter, doc. MVDr., CSc. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Florián Martin, Mgr., PhD. - martin.florian@uvlf.sk -
Gregová Gabriela, doc. MVDr., PhD. +421917171102 gabriela.gregova@uvlf.sk -
Hromada Rudolf, MVDr., PhD. +421917171106 rudolf.hromada@uvlf.sk -
Kachnič Ján, MVDr., PhD. +421917171103 jan.kachnic@uvlf.sk -
Kasičová Zuzana, MVDr., PhD. +421915984772 zuzana.kasicova@uvlf.sk -
Knap Viliam, doc. PhDr., PhD. - viliam.knap@uvlf.sk -
Korimová Jana, MVDr. Ing., PhD. +421915370636 jana.korimova@uvlf.sk -
Kottferová Jana, prof. MVDr., PhD. +421915984670 jana.kottferova@uvlf.sk -
Nagyová Alena, MVDr., PhD. +421918800826 alena.nagyova@uvlf.sk -
Peťková Barbara, MVDr. +421915986737 Barbara.Petkova@uvlf.sk -
Sasáková Naďa, doc. MVDr., PhD. +421915984672 nada.sasakova@uvlf.sk -
Skurková Lenka, MVDr., PhD. - lenka.skurkova@uvlf.sk -
Szabóová Tatiana, MVDr., PhD. +421915986721 tatiana.szaboova@uvlf.sk -
Takáč Peter, doc. MUDr., PhD. - peter.takac2@uvlf.sk -
Takáčová Daniela, prof. MVDr., PhD. +421915984608 daniela.takacova@uvlf.sk -
Takáčová Jana, MVDr., PhD. +421905726719 jana.takacova@uvlf.sk -
Vargová Mária, doc. MVDr., PhD. +421905310583 maria.vargova@uvlf.sk -
Veszelits Laktičová Katarína, MVDr., PhD. +421917443203 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Dančová Nikola, PhDr. - nikola.dancova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Demeová Alena, Ing. +421915984739 alena.demeova@uvlf.sk -
Gunglová Oľga +421915984610 olga.gunglova@uvlf.sk -
Nagyová-Tkáčová Ľudmila +421915991464 ludmila.nagyova-tkacova@uvlf.sk -
Pristašová Iveta - iveta.pristasova@uvlf.sk -
Sotáková Jana +421915984668 jana.sotakova@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Lenka Lešková, MVDr., PhD. - lenka.leskova@uvlf.sk -
Slivková Monika, MVDr., PhD. - monika.slivkova@uvlf.sk -