Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Záverečné práce

Diplomové práce:
 • Aktuálny stav ichtyofauny a parazitofauny inváznych druhov rýb vo vodách Slovenska
 • Parazitárne ochorenia ovplyvňujúce výkonnosť poľovníckych psov
 • Parazitofauna lososovitých rýb pochádzajúcich z intenzívnych a extenzívnych chovoch na Slovensku
 • Porovnanie účinku vybraných účinných látok v antiparazitárnych pastvách koní
 • Vplyv endoparazitov na zdravotný stav muflónej zveri v intenzívnom chove
 • Vývoj produkcie zveriny a výťažnosť diviny zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
 • Súčasný výskyt parazitárnych ochorení v akvakultúre okrasných druhov rýb
 • Výskyt pôvodcov parazitárnych ochorení raticovej zveri v orgánoch hrudníkovej dutiny a ich  vplyv na požívateľnosť zveriny
 • Výskyt pôvodcov parazitárnych ochorení raticovej zveri lokalizovaných v brušnej dutine a ich vplyv na požívateľnosť zveriny
 • Ektoparazitózy líšky hrdzavej (Vulpes vulpes)
  • Parazitofauna hospodárskych druhov rýb pochádzajúcich z akvakultúry
  • Morfometrické rozdiely u trúdov včely medonosnej rôzneho pôvodu
  • Endohelminty vybraných druhov rýb čelade Cobitidae
Bakalárske práce:
 • Africký mor ošípaných u diviakov
 • Belgický ovčiak
 • Crufts - najprestížnejšia a najväčšia výstava psov
 • Český fúzač
 • Endohelminty pĺžov z rodu Cobitis
 • Európsky saňový pes a jeho uplatnenie v moderných záprahových športoch
 • Hluchota u psov – príčiny vzniku a možnosti výchovy a výcviku takto postihnutých psov
 • Choroba chronického chradnutia (CWD)
 • Chov a využitie malého bradáča na Slovensku
 • Chov a využitie stredného bradáča na Slovensku
 • Chov a využitie veľkého bradáča na Slovensku
 • Memoriál Františka Sigeta
 • Memoriál Gustáva Cmarka
 • Memoriál Mileny Štěrbové - medzinárodné všestranné skúšky sliedičov
 • Mondioring
 • Nosework – nový druh psieho športu
 • Parazitárne choroby pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss, Salmoniformes) v akvakultúre strednej Európy
 • Parazity kôrovcov - hlavný problém nórskej akvakultúry
 • Porovnanie najčastejších problémov vo výchove a výcviku psov pochádzajúcich z rôznych typov prostredia
 • Rozdiely v morfológii a epizootológii ekotypov rodu Sabanejewia
 • Sexuálne správanie rýb z rodu Poecilia
 • Terapia helminóz rýb v intenzívnyých aquakultúrnych systémoch
 • Trial ovčiarskych psov
 • Vplyv animoterapie na kvalitu života v Zariadení pre seniorov v Cemjate
 • Vrcholové podujatia agility
 • Možnosti využitia elektronickej zóny na kontaktných prekážkach v agility
 • Metódy výcviku psov využívané v poľovníckej kynológii
 • Řešení nežádoucího chování psů pomocí Trojúhelníku stresu
 • Úprava srsti austrálskeho ovčiaka ako výstavného a pracovného psa
 • Nemecký prepeličiar - história a súčasnosť chovu na Slovensku
 • Vodné psy (VIII. skupina FCI) - história a súčasnosť chovu v SR
 • Chov hrubosrstého foxteriéra v Slovenskej a Českej republike
 • Memoriál Františka Sigeta
 • Porovnanie poľovníckej kynológie v krajinách V4
 • Operatívne podmieňovanie pri príprave a výcviku služobných psov
 • Asistenčné psy pre klientov so záchvatovými a psychickými ochoreniami
 • Špecifiká výstavnej úpravy pudlov
 • Progres správania problémových psov z útulku v novom domove
 • Obedience- metódy výcviku a príprava psa na skúšky
 • Príprava výcviku Flat coated retrievera na záchranné práce od šteňaťa až po dospelosť
 • Práca a využitie dobrovoľných kynológov v Horskej záchrannej službe
 • Využitie balančných pomôcok a cvičení v kynológii
 • Využívanie shapingu a targetingu vo výcviku psov
 • Porovnanie výcviku obranárskej práce pre psa v mondioringu a v športovej kynológii
 • Teriéry – pôvod, vývoj, zušľachťovanie a ich spoločenská hodnota v minulosti a dnes
 • Aktivity detí s asistenciou psov
 • Zmeny v exteriéri vybraných plemien psov a ich vplyv na funkčné, zdravotné a fyzické vlastnosti
 • Nová právna úprava regulujúca ochranu zvierat a jej dopad na kynológiu
 • História výstav psovJunior handling
  • Kynológia Horskej záchrannej služby (HZS) a jej využitie v Leteckej záchrannej službe (LZS) na Slovensku
  • Biodetekčné psy a ich využitie v medicíne
  • Výber šteniat a ich príprava na prácu v Horskej záchrannej službe
  • Využitie koňa v hipoterapii po ukončení jeho športovej kariéry
  • Španielske chrty a chrtovité lovecké psy
  • Športová kynológia - IGP medzinárodné skúšky z výkonu
  • Využitie motivačných pomôcok pri výcviku psa
  • Výcvik psa v športovej kynológii podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku
  • Rozdiely v úprave srsti jorkšírskeho, austrálskeho a austrálskeho silky teriéra
  • Psy využívané v kategóriách záprahov pre on-snow a off-snow preteky
  • Plemenné rozdiely v agresivite psov v Policajnom zbore
  • Psie salóny – práca so psom a spolupráca s majiteľom