Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Pedagogická činnosť

Výučba sa realizuje formou prednášok a praktických cvičení, ktoré prebiehajú v cvičebni katedry ako aj v teréne, najmä v Účelovom zariadení UVLF v Rozhanovciach.

Všeobecné veterinárske lekárstvo / General veterinary medicine:
 • Chov a choroby zveri / Breeding and diseases of game
 • Chov a choroby rýb / Breeding and diseases of fish
 • Chov a choroby včiel / Breeding and diseases of bees
 • Kynológia / Cynology
 • Poľovníctvo
 • Základy ekológie / Basics of ecology
 • Rybárstvo
Hygiena potravín:
 • Chov a choroby zveri
 • Chov a choroby rýb
 • Chov a choroby včiel
 • Kynológia
 • Základy ekológie
 • Poľovníctvo
 • Rybárstvo
Farmácia:
 • Základy ekológie
 • Poľovníctvo
Bezpečnosť potravín a krmív:
 • Základy ekológie
Kynológia:
 • Organizácia kynológie
 • Posudzovanie a úprava exteriéru psov
 • Základy výcviku psov
 • Výkon a výcvik I. – psy ozbrojených zložiek
 • Výkon a výcvik II. – asistenčné, canisterapeutické a záchranárske psy
 • Výkon a výcvik III. – poľovné psy
 • Výkon a výcvik IV. – športová kynológia a psie športy
 • Poľovníctvo
 • Kynologické stáže I.
 • Kynologické stáže II.
 • Kynologické stáže III.
Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Asistenčné psy
 • Športy so zvieratami
 • Základy ekológie
Trh a kvalita potravín:
 • Poľovníctvo
Pohoda a ochrana zvierat:
 • Pohoda a chov rýb a chov včiel
 • Pohoda zveri a poľovníctvo
 • Akvaristika
Veterinárna sestra:
 • Kynológia