Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty:
  • KEGA 006UVLF-4/2023: „Výcvik psov pri zachovaní pohody zvierat“ edukačný materiál pre študijný program kynológia. Realizácia 2023 - 2025
  • KEGA 015UVLF-4/2020: Zvýšenie úrovne pedagogického procesu  modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“. Realizácia 2020 – 2022.
  • KEGA 017UVLF-4/2020: Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a  "Kynológia". Realizácia 2020 – 2022.