Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie 

Doktorandi

  • MVDr. Jozef Lazár – denná forma
  • MVDr. Vladimír Vrabec – externá forma