Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984569 peter.lazar@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Barbušinová Eva, RNDr., PhD. +421905392173 eva.barbusinova@uvlf.sk -
Čurlík Ján, doc. MVDr., PhD. +421915984642 jan.curlik@uvlf.sk
Karolová Renáta, Ing., PhD. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Koščová Lenka, MVDr., PhD. +421917643521 lenka.koscova@uvlf.sk
Sabo Rastislav, MVDr., PhD. +421915984688 rastislav.sabo@uvlf.sk -
Šmiga Ľubomír, MVDr., PhD. +421915984666 lubomir.smiga@uvlf.sk
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Karolová Renáta, Ing., PhD. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Karolová Barbora, Mgr. +421915984771 barbora.karolova@uvlf.sk -
Lukáčová Katarína +421915984570 katarina.lukacova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Vavreková Adriana, MVDr., PhD. +421907529871 adriana.iglodyova@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Švajlenka Pošiváková Terézia, RNDr., PhD. +421905472852 terezia.posivakova@uvlf.sk -