Loading...

Oznamy

Honorárna konzulka SR v kanadskej Alberte na návšteve UVLF

24.05.2023   Aktuality
V pondelok 15. mája 2023 navštívila našu univerzitu honorárna konzulka Slovenskej republiky v kanadskej provincii Alberta Eva Hadzima. S rektorom Jozefom Nagyom hovorili o možnej spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v…


Oznam o neobsadenom pracovnom mieste vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…


Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Viera Karaffová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 8. júna 2023 o 14.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Viery Karaffovej, PhD., odbornej…


Voľné štátnozamestnanecké miesto v Púchove

22.05.2023   Kariéra
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov ponúka voľné štátnozamestnanecké miesto VK/2023/2050 Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár Druh štátnej služby: stála…

Voľné štátnozamestnanecké miesto odborný radca – úradný veterinárny lekár v Púchove

22.05.2023   Kariéra
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov ponúka voľné štátnozamestnanecké miesto VK/2023/2052 Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat, referát hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie Funkcia: odborný radca –…