Loading...

Oznamy

V Jazdeckom areáli UVLF uvedú do prevádzky kruhový trenažér pre kone

V Jazdeckom areáli UVLF uvedú do prevádzky kruhový trenažér pre kone

08.09.2023   Aktuality

Nový kruhový trenažér pre kone uvedú do prevádzky v Jazdeckom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Triede KPV 9 v sobotu 9. septembra 2023 v rámci jazdeckých pretekov Košický pohár 2023 v parkúrovom skákaní. Tzv. kolotoč udržuje kondíciu a zdravotný stav koní vďaka možnosti niekoľkohodinového denného pohybu bez nutnosti zásahu chovateľa. Pravidelný pohyb je pre optimálny zdravotný stav a dobrú kondíciu koní nevyhnutný, toto zariadenie je riešením na udržanie zvierat v dobrej kondícii. Jazdecký areál bude túto možnosť ponúkať pre vlastné aj pre zmluvne ustajnené kone, čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovaných služieb.

Jazdecký areál je účelové zariadenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zabezpečuje vzdelávací proces študentov, ale aj športovú činnosť študentov a zamestnancov univerzity, rovnako ako ďalších detí, mládeže a dospelých. V areáli sa organizujú športové, spoločenské, kultúrne podujatia, zamestnanci sa venujú aj chovateľskej a poradenskej činnosti. V priestoroch Jazdeckého areálu UVLF má sídlo aj Oddelenie jazdnej polície v Košiciach odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR, sú tu umiestnené služobné kone a v areáli absolvujú pravidelný výcvik so svojimi jazdcami. Celková kapacita jazdeckého areálu je 60 koní a je naplno využívaná. Deväť koní sa používa na školské účely pri vzdelávaní študentov univerzity, zvyšok je ustajnený zmluvne.

„Jazdecký areál je pre univerzitu dôležitým účelovým zariadením, pretože študentom i pedagógom poskytuje bohaté možnosti na praktickú výučbu. Pracujú so živými zvieratami, majú možnosť sledovať ich pri práci, v dobrom zdravotnom stave, ale aj priamo pri rôznych úrazoch a ochoreniach. Nie je to vo svete bežné. Máme veľkú skupinu zahraničných študentov zo severnej i západnej Európy aj z iných častí sveta, ktorí pri výbere univerzity prihliadajú práve na možnosti pravidelného bezprostredného kontaktu so živými zvieratami, ktoré ponúkame v tomto i ďalších našich účelových zariadeniach,“ zdôrazňuje rektor UVLF Jozef Nagy.

Vzdelávacia činnosť v Jazdeckom areáli UVLF je zameraná najmä na praktické cvičenia z predmetov všeobecná zootechnika a plemená psov a koní, zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, epizootológia, všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní a jazdectvo. Odborníci z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF tu ako súčasť výučby vykonávajú so študentmi preventívne praktické úkony ako dehelmintizáciu či vakcináciu. Klinika koní Univerzitnej veterinárnej nemocnice zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, ale aj v majetku Policajného zboru SR a na požiadanie ošetruje aj kone súkromných majiteľov. Lekári i študenti sa tu venujú aj odborným témam, napríklad diagnostike krívania koní pred a po záťaži.

„Záujem súkromných majiteľov koní prevyšuje možnosti na ustajnenie a výcvik. Dlhodobo sa snažíme zlepšiť kvalitu našich služieb, no ekonomická situácia nám dovolí robiť len malé kroky. Aj kruhový trenažér sa rodil dlho a pomaly len vďaka podpore mnohých partnerov a dobrovoľníkov, ktorým patrí naša veľká vďaka,“ hovorí rektor Jozef Nagy. „Prvé plány sa začali ešte v roku 2016, ale až na začiatku roku 2022 sa intenzita prác zvýšila vďaka sponzorom, podporovateľom a členom TJ Slávia UVLF. Veľa prác sa urobilo svojpomocne, za čo patrí poďakovanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel. Veríme, že skvalitnenie služieb ocenia aj naši klienti. Budeme hľadať ďalšie možnosti, ako aj takýmto spôsobom zvýšiť povedomie o univerzite a jej zariadeniach,“ dodáva vedúci Jazdeckého areálu UVLF Marián Vinicay.

     

Do kruhového trenažéru pre kone je možné umiestniť šesť zvierat. Kone sú v kolotoči oddelené ramenami zariadenia, ktoré sa otáča a kone sa pohybujú v závislosti na zvolenej rýchlosti. Rýchlosť otáčania a tým aj rýchlosť pohybu zvierat možno plynulo regulovať pomocou riadiacej jednotky. Tá sa dá naprogramovať na rôzne časové intervaly pre rôzne rýchlosti vrátane zmeny otáčania. Kone sa pohybujú po pieskom vysypanej zastrešenej dráhe, čo umožňuje využitie počas celého roka.

Športová činnosť v Jazdeckom areáli UVLF je zabezpečovaná prostredníctvom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF. Širokým záberom v parkúrovom skákaní a voltíži a cieľavedomou prácou s mládežou sa darí športovcom dosahovať vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach. K nosným vlastným aktivitám patria preteky, sústredenia, spoločné tréningy. Medzi najpopulárnejšími sú aprílové preteky Slovenský voltížny pohár, drezúrne preteky, júnová Cena rektora v parkúrovom skákaní, septembrový Košický pohár a októbrová Hubertova jazda.