Loading...

Oznamy

Oznam Študijneho oddelenia - Potvrdenie o ošetrení u lekára

Oznam Študijneho oddelenia - Potvrdenie o ošetrení u lekára

08.09.2023   Oznamy študentom

Oznamujeme všetkým študentom našej univerzity, že od ak. r. 2023/2024 zavádzame jednotné tlačivo na potvrdenie neúčasti na pedagogickom procese zo zdravotných dôvodov – „Potvrdenie o ošetrení u lekára“ .

Učitelia a študijné oddelenie budú akceptovať iba potvrdené tlačivo, ktoré Vám v prílohe zasielame.

Tlačivo nájdete aj na web stránke v záložke študenti, informácie pre študentov, tlačivá.

Žiadam Vás o dodržiavanie tohto nariadenia, ktorým predídeme možným nedorozumeniam.