Loading...

OznamyHľadajú sa MAJSTRI individuálne pripravovaných liekov

24.10.2022   Oznamy študentom
Prihláste sa do školského kola v príprave liekov s názvom "Majster IPL" (IPL = individuálne pripravovaný liek). Súťaž je primárne určená pre študentov 5. ročníka farmácie. Víťazní študenti sa zúčastnia česko-slovenského kola, ktoré sa uskutoční v…Imatrikulácia v tradičnom šate

21.10.2022   Aktuality
Svoju prvú akademickú slávnosť absolvovali v piatok 21. októbra 2022 študenti prvých ročníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch sa slávnostná imatrikulácia kvôli pandemickým opatreniam…


Pozvánka na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

LISTINA KANDIDÁTOV na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 KANDIDÁTI: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Programy kandidátov na rektora UVLF v Košiciach sú zverejnené na…

Štartuje Študentská kvapka krvi. Pripojte sa!

21.10.2022   Aktuality
Slovenský Červený kríž opäť oslovuje verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa.“ a je výzvou, aby sa každý…


Slnečný, príjemný a prínosný Uni Clean Up Day. ĎAKUJEME!

20.10.2022   Aktuality
Prvú spoločnú akciu v novom akademickom roku, ktorú zorganizoval Klub IVSA (Medzinárodné združenie veterinárnych študentov) s podporou partnerov, sprevádzalo krásne slnečné počasie. Dobrovoľnícke podujatie Uni Clean Up Day 2022 - jeseň vo štvrtok…

Minister obrany Jaroslav Naď na návšteve univerzity

20.10.2022   Aktuality
Vo štvrtok 20. októbra 2022 navštívil Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach minister obrany Jaroslav Naď. Stretol sa s rektorkou Janou Mojžišovou i členmi vedenia univerzity - prorektorkami Alexandrou Trbolovou a Zitou…
Finančná dotácia pre akademickú knižnicu

Akademická knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala v roku 2022 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Dovoľujeme si Vás s radosťou informovať o získaní finančnej podpory z Fondu na podporu umenia, ktorý…

Prerušenie pedagogického procesu - Verejné vystúpenie kandidáta na rektora

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 24. októbra 2022 prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu účasti na verejnom vystúpení…