Loading...

Oznamy

Novoročné stretnutie primátora s rektormi košických vysokých škôl

Novoročné stretnutie primátora s rektormi košických vysokých škôl

26.01.2024   Aktuality

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček sa vo štvrtok 25. januára 2024 stretol s rektormi košických vysokých škôl. Do Historickej radnice na Hlavnej ulici prijali pozvanie rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., rektor Technickej univerzity Košice prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. a rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach Dr. h. c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Prvé slávnostné stretnutie v novom roku 2024 bolo venované ďalšej spolupráci akademického sektoru so samosprávou i hľadaniu ďalších možností na zvýšenie vedomostnej úrovne mladých ľudí a zlepšenie využívania vedecko-technického potenciálu pri rozvoji mesta a regiónu.  

prijatie_u_primatora
zľava námestník primátora Marcel Gibóda, rektor VŠBM Peter Lošonczi, rektor UPJŠ Daniel Pella,
primátor Jaroslav Polaček, rektor TUKE Peter Mésároš, rektor UVLF Jozef Nagy, riaditeľ Business Košice Martin Mudrák

prijatie_u_primatora     prijatie_u_primatora

prijatie_u_primatora     prijatie_u_primatora

prijatie_u_primatora     prijatie_u_primatora