Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

A position announcement of the University of Veterinary Medicine, Vienna - EN / DE

A position announcement of the University of Veterinary Medicine, Vienna - EN / DE


Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. februára 2020 o 10.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr.…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 24.1. 2020 len na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 24. 1. 2020 sa budú obedy vydávať len na Komenského 73 v zamestnaneckej časti do 13:00 hod. Gastromila s.r.o.

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy počas sviatkov.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že počas sviatkov sa budú obedy vydávať len na Komenského 73 23. 12. 2019 od 11:30 do 13:00 24. 12. 2019 ZATVORENÉ 25. 12. 2019 ZATVORENÉ 26. 12. 2019 ZATVORENÉ 27. 12. 2019 od 11…


Oznam Ústavu parazitológie

Oznam Ústavu parazitológie  oznamuje, že v čase povinného čerpania časti dovolenky, t.j. od 19.12.2019 – 31.12.2019 nebude vykonávať parazitologické vyšetrenie vzoriek. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam Ústavu patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase povinného čerpania časti dovolenky, t.j. od 19.12.2019 – 31.12.2019 nebudú realizované pitvy ani cytologické vyšetrenia. Telá uhynutých zvierat pre kafilériu budú prijímané. Vzorky na…

Prihláste sa do súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

03.12.2019   Oznamy zamestnancom
Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied organizuje súťaž o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov. Podľa štatútu súťaže môžu prihlásiť práce publikované v roku 2019 vo vedeckých a odborných…

Výsledky doplňujúcich volieb za člena Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach pre funkciu riadenia športovej činnosti

22.11.2019   Oznamy zamestnancom
OZNÁMENIE o výsledkoch doplňujúcich volieb do Rady ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach na obdobie rokov 2019-2024 Vážené členky, vážení členovia odborovej organizácie, v mene volebnej komisie si Vám dovoľujem oznámiť výsledky volieb za člena Rady…

PRO EDUCO pre študentov i rodičov

Medzinárodný veľtrh vzdelávania, nadväzujúci už tradične na konferenciu Východ nie je EXIT, sa 4. a 5. decembra 2019 uskutoční v Košiciach už po 13. krát. Najvýznamnejšie fórum na východe Slovenska spojené s prezentáciou všetkých foriem…

Premiérový beh po schodoch

V pondelok 18. novembra 2019 sa uskutočnil nultý ročník „Internátneho behu do schodov“. Pripravili ho pracovníci ústavu telesnej výchovy a športu. „S veľkými obavami sme vstupovali do novej akcie. Či bude vyhovovať počet schodov, či samotné…


Hrdinovia doby

V novembri 1989 bol každý z priamych účastníkov študentského hnutia hrdinom doby. Nikto nevedel, ako sa udalosti vyvinú, nikto netušil, či odmenou za aktivitu nebude nútený odchod zo školy, zo zamestnania. Vtedajšia Vysoká škola veterinárska v…

UVLF sa v utorok na okamih vráti späť v čase

Späť v čase sa v utorok 19. novembra napoludnie vrátia študenti a zamestnanci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podujatie s týmto názvom v centrálnej zóne univerzitného areálu pri bronzovej soche koňa Arda chce priblížiť…

Udelenie rektorského voľna - Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň 19. novembra 2019 od 12.00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, v slovenskom a…