Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Prerušenie pedagogického procesu - Otvorenie akademického roku 2022/2023 a aktív učiteľov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 19. septembra 2022 prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu otvorenia akademického roku 2022…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 29. septembra 2022 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr.…

Kurzy "University Veterinary Nutrition Courses"

Všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach. Dávame na vedomie informáciu, že inštitúcia The Mark Morris Institute, ponúka svoje kurzy "University Veterinary Nutrition Courses" pre veterinárne školy a univerzity ZADARMO. ,,The Mark…


Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 08. 09. 2022

25.08.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 8. septembra 2022 (štvrtok) o 10:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

Oznam firmy Gastromila - Dobíjanie kreditov platobnými/stravovacími kartami

Vážení stravníci, od 03. 08. 2022 je možné dobíjanie kreditov vo výdajni na Komenského aj platobnými/stravovacími kartami (VISA, MasterCard, Up - Déjeuner). Minimálny vklad kartou je 5€. Prajeme dobrú chuť. Tím Gastromila

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat RNDr. Michaely Komáromyovej Dizertačná práca: Alternatívne…


Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje všetkým klientom, že v čase od 18.7. do 12.8.2022 nebude z technických príčin vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 6. 7. do 15. 7. 2022

Oznamujeme všetkým, že od 6. 7. 2022 do 15. 7. 2022 (predpoklad) bude celé študijné oddelenie (štúdium v slovenskom aj štúdium v anglickom jazyku) z dôvodu sťahovania sa zatvorené. „Slovenská časť“ študijného oddelenia (Referát pre štúdium v…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 04. 07. 2022

Vážení stravníci, od 04. 07. 2022 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Obedy sa budú vydávať na Komenského a na Podhradovej len balené. Na Podhradovej sa ruší možnosť…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia MVDr. Márie Lapšanskej Dizertačná práca: …

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 07. 07. 2022

01.07.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2022 (štvrtok) o 11:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule UVLF v…

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 27. 6. a 28. 6. 2022

Vážená akademická obec, Oznamujeme Vám, že v dňoch 27. – 29. 6. 2022 z dôvodu konania slávnostných promócií absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v Štátnom divadle v Košiciach bude študijné oddelenie…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Sandra Andrašková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Sandry Andraškovej Dizertačná práca: Vplyv…Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 20. júna 2022 o 9.00 hodine sa v cvičebni č. 2/1. posch., budova č. 5, koná dizertačná skúška JUDr. Ing. Róberta Balajtyho v študijnom programe súdne…

Zloženie Akademického senátu UVLF v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026

Komora zamestnancov Horňáková Ľubica, MVDr., PhD. Korim Peter, doc. MVDr., CSc. Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD. Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. Marcinčák Slavomír, prof. MVDr…

Prihláste sa na Falling Walls Lab Slovakia 2022

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na FALLING WALLS LAB SLOVAKIA 2022 Online prihlasovanie do FWLS 2022 je prístupné do 11. septembra 2022. Spomedzi…