Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Záverečné práce

 • Inovatívne metódy liečby poškodenej kĺbovej chrupky
 • Histologické a imunohistochemické hodnotenie regenerácie kostného tkaniva pomocou biomateriálov 
 • Histomorfometrické hodnotenie kĺbovej chrupky po aplikácii biomateriálov
 • Biokeramické implantáty v terapii kostných defektov u oviec
 • Biocementy v terapii defektov kĺbovej chrupky
 • Vplyv inovatívnych biomateriálov na hojenie hyalínnej chrupky v kolennom kĺbe u oviec
 • Embryotoxický účinok alkoholu na vyvíjajúce sa vtáčie embryo
 • Comparison of avian embryo development in the conditions in ovo and ex ovo
 • Articular cartilage: structure, composition, and repair
 • Sledovanie angiogénneho potenciálu biomateriálu pomocou CAM modelu
 • Sledovanie vývinu vtáčieho embrya po expozícii vaječných škrupín chemickými činidlami
 • Morfologia corpus pineale
 • Variabilita discus articularis v temporomandibularnom kĺbe u ošípaných 
 • Morfologická analýza chrupu u ošípaných
 • Zmyslové ústroje psov 
 • Štruktúra a funkcia hematoretinálnej bariéry
 • Ušnica psa z morfologického aspektu
 • Nosová dutina psa z morfologického aspektu
 • Štítna a prištítna žľaza psa z morfologického aspektu
 • Mikroskopická štúdia štruktúry intrakraniálnych žilových splavov u psov
 • Vplyv laktobacilových izolátov na génovú expresiu myogénnych regulačných a transkripčných faktorov v prsnej svalovine brojlerov
 • Vplyv rôznych koncentrácii humínových látok na génovú expresiu myogénnych regulačných a transkripčných faktorov v prsnej svalovine brojlerov
 • Sledovanie vybraných parametrov u pacientov s respiračným alergickým ochorením
 • Sledovanie vybraných imunitne významných parametrov v krvi novorodencov s diagnostikovanou nekrotizujúcou enterokolitídou
 • Nádory gastrointestinálneho traktu u psov
 • Splenické nádory psov a mačiek