Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Záverečné práce

 • Spontánne hojenie defektu kĺbovej chrupky u oviec
 • Biocementy v terapii osteochondrálnych defektov u oviec
 • Makroskopické a mikroskopické posúdenie kožných rán po termickom poškodení
 • Anatómia hlavy a krku psa
 • Porovnanie vývinu vtáčieho embrya v in ovo a ex ovo podmienkach
 • Regenerácia chrupky a tvrdých tkanív pomocou biomateriálov
 • Morfometrické znaky slznej žľazy u ošípaných
 • Variabilita discus articularis v temporomandibulárnom kĺbe ošípaných
 • Análna oblasť psa z histologického a klinického aspektu
 • Prostata psa z morfologického aspektu
 • Morfologická štúdia chorioalantoickej membrány u vtáčieho embrya
 • Patológia čreva
 • Zmeny v cytokínovom profile kurčiat po preventívnej aplikácii Lactobacillus spp.
 • Morfologické hodnotenie hojenia rán po termickom poškodení kože
 • Monitoring prevalencie Campylobacter spp. u útulkových psov
 • Immunohistochemická analýza malígneho lymfómu
 • Preventívny účinok laktobacilov na kampylobakterióvu infekciu – rigorózna práca