Loading...

Organizačná štruktúra

Galéria darcov

Katedra morfologických disciplín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
vyjadruje

POĎAKOVANIE

za Váš osobný prejav podpory vzdelávania študentov univerzity.
Váš domáci miláčik po skončení svojej pozemskej púte aj ďalej pomáha pri štúdiu mladých veterinárnych lekárov
a v budúcnosti tak zachráni zdravie a životy ďalších zvierat.

ĎAKUJEME

Tu sa dozviete viac o výzve na darovanie tiel uhynutých spoločenských zvierat

Pes a mačka