Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Doktorandi

  • RNDr. Zuzana Demčišáková, interný,  CAM – in vivo model pre štúdium angiogenézy, školiteľ: prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD., (2019-2023)
  • MVDr. Filip Korim, interný, Hodnotenie novovytvoreného kostného tkaniva po aplikácii biomateriálov, školiteľ: doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD., (2022 -2026)
  • MUDr. Pavol Rusnák, externý,  Kompozitné biomateriály v terapii osteochondrálnych defektov, školiteľ: doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD. (2022 – 2027)
  • MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA – externý, Regenerácia osteochondrálneho defektu kĺbovej chrupky pomocou inovatívnych biomateriálov, školiteľ: doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., (2019-2024)
  • MVDr. Sonja Ivašková, interný, Terapia kostných defektov pomocou inovatívnych biomateriálov, školiteľ: doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., (2022- 2026)
  • MVDr. Michaela Čechová, Myogénne svalové bunky a črevná mikroflóra u hydiny, školiteľ: doc. MVDr. Martin Levkut, PhD.(2021-2025)
  • MVDr. Erik Hudec Sledovanie mechanizmu pôsobenia humínových látok na morfológiu čreva a moduláciu imunitnej odpovede u hydiny, školiteľ: MVDr. Viera Karaffová, PhD. (2021-2025)