Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Charakteristika pracoviska

Katedra morfologických disciplín vznikla zmenou organizačnej štruktúry UVLF k 01.09.2020. Pozostáva z troch pracovísk:

  • Anatómia
  • Histológia a embryológia
  • Patologická anatómia

Katedra morfologických disciplín je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré zabezpečuje:

  • výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v slovenských aj v anglických študijných programoch
  • vedecko-výskumnú činnosť, ktorá sa odvíja od zamerania výskumu na jednotlivých pracoviskách
  • postgraduálnu výchovu v študijnom programe Veterinárna morfológia a fyziológia.