Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Charakteristika pracoviska

V rámci diagnostickej činnosti sú na pracovisku patologickej anatómie vykonávané pitevné vyšetrenia hospodárskych i spoločenských zvierat zahŕňajúce samotnú pitvu, likvidáciu kadáveru a prípravu pitevnej správy v súlade s cenníkom tovarov a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach. 

V oblasti histologických a cytologických vyšetrení sú analyzované vzorky biologického materiálu a tkanív, s využitím príslušných fixačných a farbiacich techník. Vykonané úkony sú účtované súlade s cenníkom tovarov a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach.

Príjem kadáverov na pitevné vyšetrenie: Po – Pia 8:00 – 14:00 hod., Pavilón 17
Príjem vzoriek na histologické vyšetrenie: Po – Pia 8:00 – 14:00 hod., Pavilón 17

Upozornenie!
Kadávery zvierat sa po vykonaní pitevného vyšetrenia nevydávajú majiteľom.

Katedra morfologických disciplín vznikla zmenou organizačnej štruktúry UVLF k 01.09.2020. Pozostáva z troch pracovísk:

  • Anatómia
  • Histológia a embryológia
  • Patologická anatómia

Katedra morfologických disciplín je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré zabezpečuje:

  • výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v slovenských aj v anglických študijných programoch
  • vedecko-výskumnú činnosť, ktorá sa odvíja od zamerania výskumu na jednotlivých pracoviskách
  • postgraduálnu výchovu v študijnom programe Veterinárna morfológia a fyziológia.