Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Mudroňová Dagmar, prof. MVDr., PhD. +421915986954 dagmar.mudronova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Csank Tomáš, doc. MVDr., PhD. +421915984587 tomas.csank@uvlf.sk
Hajdučková Vanda, MVDr., PhD. +421915984749 vanda.hajduckova@uvlf.sk -
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. +421905480897 jana.koscova@uvlf.sk -
Maďar Marián, MVDr., PhD. +421917160328 marian.madar@uvlf.sk -
Pilipčinec Emil, prof. MVDr., PhD. +421905899434 emil.pilipcinec@uvlf.sk -
Pistl Juraj, prof. MVDr., PhD. +421915984588 juraj.pistl@uvlf.sk
Tkáčiková Ľudmila, prof. MVDr., PhD. +421915984603 ludmila.tkacikova@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD. +421907919525 sona.gancarcikova@uvlf.sk -
Király Ján, RNDr., PhD. +421915984749 jan.kiraly@uvlf.sk -
Lauko Stanislav, MVDr., PhD. - stanislav.lauko@uvlf.sk -
Loziaková Peňazziová Katarína - Katarina.Penazziova@uvlf.sk -
Pivka Soňa, Mgr., PhD. - sona.pivka@uvlf.sk -
Ratvaj Marek, MVDr., PhD. - marek.ratvaj@uvlf.sk -
Schusterová Petra, RNDr., PhD. +421915984587 petra.schusterova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Antožiová Vladimíra +421915984587 vladimira.antoziova@uvlf.sk -
Dancáková Marta +421915984605 marta.dancakova@uvlf.sk -
Sciranková Ľuboslava, MVDr., PhD. +421907923236 luboslava.scirankova@uvlf.sk -
Sosová Viktória, Ing. +421915984754 viktoria.sosova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Hlavatý Maroš - - -