Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Doktorandi

 • PharmDr. Monika Fedorová (2013 – 2018)
 • MUDr. Eva Schréterová (2013 – 2018)
 • MVDr. Petra Drzewnioková (2014 – 2018)
 • MVDr. Ivana Maruščáková (2016 – 2020)
 • PharmDr. Dominika Faixová (2017 – 2021)
 • MVDr. Andrea Stašková (2017 – 2021)
 • MVDr. Ing Bartosz Gąsowski (2017 – 2022)
 • Mgr. Karolína Englerová (2017 – 2021)
 • Mgr. Katarína Peňazziová (2017 – 2021)
 • MVDr. Jana Kačírová (2018 – 2022)
 • MVDr. Stanislav Lauko (2018 – 2022)
 • MVDr. Zuzana Kiššová (2019 – 2023)
 • MVDr. Marek Ratvaj (2019 – 2023)
 • Mgr. Ivan Pačuta (2020 – 2024)
 • Mgr. Natália Chomová (2020 – 2024)
 • MVDr. Miriam Sondorová (2020 – 2024)