Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Pedagogická činnosť

Katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov: Ekonomika a manažment pre farmaceutov, Právo a etika pre farmaceutov, Lekárenská prax, Lekárenstvo a Sociálna farmácia. V kategórii povinne voliteľných predmetov katedra zabezpečuje výučbu predmetov: Dejiny farmácie, Potravinové doplnky, Farmaceutická informatika a Dispenzačné minimá vybraných terapeutických skupín liekov.

Farmácia:

  • Ekonomika a manažment pre farmaceutov (povinný predmet)
  • Právo a etika pre farmaceutov (povinný predmet)
  • Lekárenská prax 1-mesačná (povinný predmet)
  • Lekárenstvo (povinný predmet)
  • Sociálna farmácia (povinný predmet)
  • Lekárenská prax 5-mesačná (povinný predmet)
  • Dejiny farmácie (povinne voliteľný predmet)
  • Potravinové doplnky – nutraceutiká (povinne voliteľný predmet)
  • Farmaceutická informatika (povinne voliteľný predmet)
  • Dispenzačné minimá vybraných terapeutických skupín liekov (povinne voliteľný predmet)