Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra predovšetkým publikuje články v časopisoch Farmaceutický obzor, Lekárnické listy, Lekárnik, Praktické lekárnictvo, Česká a slovenská farmacie a ďalšie odborné časopisy ako: Value in health a iné, so zameraním na účelnú farmakoterapiu a jej riziká, na analýzu dopadov kategorizácie na lekárensky trh.

Projekty:

  • Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe (2021 – 2023)
  • EAFP – Grant partnerstva pre rozvoj vzdelávania: Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2020 – 2021)
  • Zdravie do lekárne: zameraný na poradenskú a odbornú činnosť pre pacientov (2016 – 2020)