Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Fedorová Monika, PharmDr., PhD. +421917171068 monika.fedorova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Štempeľová Iveta, PharmDr. +421915986759 iveta.stempelova@uvlf.sk -
Suchovič Radoslav, PharmDr. +421915984013 radoslav.suchovic@uvlf.sk -
Šutorová Martina, PharmDr. +421918512053 martina.sutorova@uvlf.sk -
Višňanský Martin, PharmDr., PhD. MSc. MBA +421903752210 martin.visnansky@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Brandis Jana +421917218031 jana.brandis@uvlf.sk -