Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Laca Megyesi Štefánia, PharmDr., PhD. MSc. +421908923056 stefania.lacamegyesi@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Holécyová Monika, PharmDr., PhD. +421917171068 monika.holecyova@uvlf.sk -
Mačeková Zuzana, PharmDr., PhD. - zuzana.macekova@uvlf.sk -
Štempeľová Iveta, PharmDr. +421915986759 iveta.stempelova@uvlf.sk -
Višňanský Martin, PharmDr., PhD. MSc. MBA +421903752210 martin.visnansky@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Brandis Jana +421917218031 jana.brandis@uvlf.sk -