Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Laca Megyesi Štefánia, PharmDr., PhD. MSc. +421908923056 stefania.lacamegyesi@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Dubán Ladislav, PharmDr., PhD. - ladislav.duban@uvlf.sk -
Kmeťková Veronika, PharmDr. - veronika.kmetkova@uvlf.sk -
Mačeková Zuzana, PharmDr., PhD. +421915986728 zuzana.macekova@uvlf.sk -
Višňanský Martin, PharmDr., PhD. MSc. MBA +421903752210 martin.visnansky@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Brandis Jana +421917218031 jana.brandis@uvlf.sk -