Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. +421915984756 slavomir.marcincak@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Baranová Mária, doc. RNDr., PhD. +421915984583 maria.baranova@uvlf.sk -
Bartkovský Martin, Mgr., PhD. +421917124764 martin.bartkovsky@uvlf.sk -
Dičáková Zuzana, RNDr., PhD. +421915984753 zuzana.dicakova@uvlf.sk -
Dudríková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984582 eva.dudrikova@uvlf.sk
Jevinová Pavlína, MVDr., PhD. +421915984752 pavlina.jevinova@uvlf.sk -
Koréneková Beáta, MVDr., PhD. +421915986732 beata.korenekova@uvlf.sk
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. +421915984757 ivona.kozarova@uvlf.sk
Maľová Jana, MVDr., PhD. +421915986955 jana.malova@uvlf.sk
Maté Dionýz, prof. MVDr., PhD. +421905579558 dionyz.mate@uvlf.sk -
Mesarčová Lýdia, MVDr., PhD. +421917641886 lydia.mesarcova@uvlf.sk -
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. +421915984010 jozef.nagy@uvlf.sk -
Pipová Monika, doc. MVDr., CSc. +421915984562 monika.pipova@uvlf.sk -
Popelka Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984751 peter.popelka@uvlf.sk -
Semjon Boris, MVDr., PhD. +421917315905 boris.semjon@uvlf.sk
Turek Peter, prof. MVDr., PhD. +421915922093 peter.turek@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Regecová Ivana, MVDr., PhD. +421918997630 ivana.regecova@uvlf.sk -
Výrostková Jana, MVDr., PhD. +421905493590 jana.vyrostkova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Gregová Monika - - -
Maková Alžbeta +421905485430 alzbeta.makova@uvlf.sk -
Marčeková Eva +421915984560 eva.marcekova@uvlf.sk -
Martonová Mária, MVDr. +421915984561 maria.martonova2@uvlf.sk -
Nováková Emília +421915986904 emilia.novakova@uvlf.sk -
Škovranová Eva +421905910221 eva.skovranova@uvlf.sk -
Szmolková Monika, MVDr. +421907834382 monika.szmolkova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Kurjanová Katarína +421918997628 katarina.kurjanova@uvlf.sk -
Tabačková Emília - - -